Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

POSLOVNIK OPĆINE ŠODOLOVCI 2021. godina

 

Predsjednik općinskog vijeća

Lazar Telenta (SDSS)

Potpredsjednik općinskog vijeća

Goran Penava (HDZ)

Članovi općinskog vijeća

Na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. za članove općinskog vijeća izabrani su slijedeći vijećnici:

 • Vjekoslav Brđanin (SDSS)
 • Biljana Đuričić (SDSS)
 • Čedomir Janošević (SDSS)
 • Lazar Telenta (SDSS)
 • Tomislav Starčević (SDSS)
 • Slobodanka Bijelić (SDSS)
 • Đurđica Ratković (SDSS)
 • Slobodanka Matijević (HNS-HSU)
 • Nikola Grkinić (HNS-HSU)
 • Goran Kovačević (SDP)
 • Goran Penava (HDZ)

 

Sjednice 2021. godina

3. sjednica Općinskog vijeća, 30. kolovoza 2021:  POZIV  ZAPISNIK

31. sjednica Općinskog vijeća, 31. ožujka 2021: POZIV     ZAPISNIK

30. sjednica Općinskog vijeća, 01. ožujka 2021: POZIV     ZAPISNIK

Sjednice 2020. godina

29. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2020: POZIV    ZAPISNIK

28. sjednica Općinskog vijeća, 7. prosinca 2020: POZIV    ZAPISNIK

27. sjednica Općinskog vijeća, 19. studenoga 2020: POZIV    ZAPISNIK

26. sjednica Općinskog vijeća, 16. listopada 2020:  POZIV    ZAPISNIK

25. sjednica Općinskog vijeća, 7. rujna 2020: POZIV     ZAPISNIK

24. sjednica Općinskog vijeća, 25. lipnja 2020: POZIV    ZAPISNIK

23. sjednica Općinskog vijeća, 20. svibnja 2020: POZIV    ZAPISNIK

22. sjednica Općinskog vijeća, 15. travnja 2020: POZIV    ZAPISNIK

 

Sjednice 2019. godina

21. sjednica Općinskog vijeća, 24. prosinca 2019: POZIV    ZAPISNIK

20. sjednica Općinskog vijeća, 16. prosinca 2019: POZIV    ZAPISNIK

19. sjednica Općinskog vijeća, 21. listopada 2019: POZIV    ZAPISNIK

18. sjednica Općinskog vijeća, 9. rujna 2019:  POZIV   ZAPISNIK

17. sjednica Općinskog vijeća, 29. svibnja 2019: POZIV  ZAPISNIK

16. sjednica Općinskog vijeća, 12. travnja 2019: POZIV  ZAPISNIK

15. sjednica Općinskog vijeća, 15. veljače 2019:  POZIV   ZAPISNIK

 

Sjednice 2018. godina

14. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2018: POZIV   ZAPISNIK

13. sjednica Općinskog vijeća, 9. studenoga 2018: POZIV   ZAPISNIK

12. sjednica Općinskog vijeća, 7. rujna 2018: POZIV    ZAPISNIK

11. sjednica Općinskog vijeća, 9. lipnja 2018: POZIV    ZAPISNIK

10. sjednica Općinskog vijeća, 15. svibnja 2018: POZIV    ZAPISNIK

9. sjednica Općinskog vijeća, 29. ožujka 2018: POZIV    ZAPISNIK

8. sjednica Općinskog vijeća, 9. ožujka 2018: POZIV    ZAPISNIK

7. sjednica Općinskog vijeća, 15. veljače 2018: POZIV    ZAPISNIK

6. sjednica Općinskog vijeća, 29. siječnja 2018. POZIV   ZAPISNIK

 

Sjednice 2017. godina

5. sjednica Općinskog vijeća, 29. prosinca 2017: Poziv  zapisnik

4. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

3. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

2. Sjednica općinskog vijeća:   poziv   zapisnik

1. Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

 

Sjednice prethodnog saziva Općinskog vijeća

 

Skip to content