Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

Poslovnička odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 9. ožuka 2018. godine

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 2. travnja 2013. godine

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 31. kolovoza 2009. godine

Predsjednik općinskog vijeća

Tomislav Starčević (SDSS)

Potpredsjednik općinskog vijeća

Goran Penava (HDZ)

Članovi općinskog vijeća

Na lokalnim izborima 21. svibnja 2017. za članove općinskog vijeća izabrani su slijedeći vijećnici:

 • Vjekoslav Brđanin (SDSS)
 • Biljana Đuričić (SDSS)
 • Čedomir Janošević (SDSS)
 • Lazar Telenta (SDSS)
 • Tomislav Starčević (SDSS)
 • Slobodanka Bijelić (SDSS)
 • Đurđica Ratković (SDSS)
 • Slobodanka Matijević (HNS-HSU)
 • Nikola Grkinić (HNS-HSU)
 • Goran Kovačević (SDP)
 • Goran Penava (HDZ)

 

Sjednice 2018. godina

15. sjednica Općinskog vijeća, 15. veljače 2019:  POZIV   ZAPISNIK

14. sjednica Općinskog vijeća, 21. prosinca 2018: POZIV   ZAPISNIK

13. sjednica Općinskog vijeća, 9. studenoga 2018: POZIV   ZAPISNIK

12. sjednica Općinskog vijeća, 7. rujna 2018: POZIV    ZAPISNIK

11. sjednica Općinskog vijeća, 9. lipnja 2018: POZIV    ZAPISNIK

10. sjednica Općinskog vijeća, 15. svibnja 2018: POZIV    ZAPISNIK

9. sjednica Općinskog vijeća, 29. ožujka 2018: POZIV    ZAPISNIK

8. sjednica Općinskog vijeća, 9. ožujka 2018: POZIV    ZAPISNIK

7. sjednica Općinskog vijeća, 15. veljače 2018: POZIV    ZAPISNIK

6. sjednica Općinskog vijeća, 29. siječnja 2018. POZIV   ZAPISNIK

 

Sjednice 2017. godina

5. sjednica Općinskog vijeća, 29. prosinca 2017: Poziv  zapisnik

4. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

3. Sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

2. Sjednica općinskog vijeća:   poziv   zapisnik

1. Konstituirajuća sjednica općinskog vijeća:  poziv   zapisnik

 

Sjednice prethodnog saziva Općinskog vijeća