Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Jovana Avrić, mag. iur.

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 091/600-3735
Email: procelnik@sodolovci.hr

 

 

Godišnja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godisnje_izvjesce o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2023. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2022. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2021. godinu

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

GODIŠNJE izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

 

[wpforms id=”299″]

Ukoliko želite predati pismeni zahtjev, sve potrebne obrasce možete preuzeti na internetskim stranicama povjerenika za informiranje Republike Hrvatske na slijedećoj poveznici: http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

 

Skip to content