Pravo na pristup informacijama

Pravo na pristup informacijama je temeljno ljudsko pravo koje se štiti Ustavom Republike Hrvatske, Europskom konvencijom o ljudskim pravima i slobodama, Konvencijom o pristupu službenim dokumentima  i Zakonom o pravu na pristup informacijama (NN 25/2013, 85/2015).

Pravo na pristup informacijama je pravo korisnika na traženje i dobivanje informacije koja je javnog karaktera, a obuhvaća i obvezu tijela javne vlasti da omogući pristup zatraženoj informaciji, odnosno da objavljuje informacije neovisno o postavljenom zahtjevu kada takvo objavljivanje proizlazi iz obveze određene zakonom ili drugim propisom. Pravo na pristup informacijama je Ustavom Republike Hrvatske i Zakonom o pravu na pristup informacijama  zajamčeno pravo svih fizičkih i pravnih osoba na dobivanje informacija koje posjeduju tijela javne vlasti u Republici Hrvatskoj, neovisno o svrsi u koju se informacija želi koristiti.

Informacija je svaki podatak koji posjeduje tijelo javne vlasti, neovisno o obliku u kojem je nastala.

Pravo na pristup informacijama ostvaruje se proaktivnom objavom informacija na internetu, što je obveza tijela javne vlasti prema članku 10. Zakona, kao i podnošenjem zahtjeva za pristup informacijama tijelu javne vlasti.

Zakon o pravu na pristup informacijama  daje svim domaćim i stranim fizičkim i pravnim osobama,  na jednak način i pod jednakim uvjetima  pravo na pristup informacijama.

Službenik za informiranje

Jovana Avrić, mag. iur.

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 091/600-3735
Email: procelnik@sodolovci.hr

 

 

Godišnja izvješća o provedbi zakona o pravu na pristup informacijama

Godišnje izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2020. godinu

GODIŠNJE izvješće o provedbi Zakona o pravu na pristup informacijama za 2019. godinu

Godišnje izvješće za 2018. godinu

 

Upišite ime i prezime ako ste fizička osoba ili naziv pravne osobe.
Upišite ulicu, kućni broj, mjesto i poštanski ured
Upišite OIB podnositelja zahtjeva
Upišite vašu email adresu na koju ćemo vam poslati odgovor.
Upišite sažeti opis koja vas informacija zanima.
Ovdje upište koje informacija želite.

Ukoliko želite predati pismeni zahtjev, sve potrebne obrasce možete preuzeti na internetskim stranicama povjerenika za informiranje Republike Hrvatske na slijedećoj poveznici: http://www.pristupinfo.hr/hrpreuzimanje-obrazaca/

Sve ostale informacije možete pogledati na internet stranici povjerenika za informiranje Republike Hrvatske http://www.pristupinfo.hr/

 

 

Skip to content