Javna nabava

Jovana Avrić, mag. iur.

Telefon: 031/296-083
Mobitel: 091/600-3735
Email: procelnik@sodolovci.hr

Osoba ovlaštena za provođenje
postupka javne nabave

 

OBAVIJEST DOBAVLJAČIMA O E-RAČUNU

Prema članku 6. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi (NN 94/2018), od 1. srpnja 2019. godine javnim naručiteljima više neće biti dopušteno zaprimanje računa, predračuna, odobrenja i terećenja u papirnatom obliku putem pošte ili skeniranih putem e- maila.

Napominjemo kako je Općina Šodolovci sukladno čl. 6. st. 2. Zakona o elektroničkom izdavanju računa u javnoj nabavi obvezna zaprimati i plaćati isključivo e-račune koji su sukladni EU normi i koji se dostavljaju putem informacijskog posrednika koji je
usklađen s tom normom. Napominjemo da se skenirani račun u pdf-u, koji je dostavljen e-poštom ne smatra e-računom u javnoj nabavi i takve račune Općina Šodolovci neće prihvaćati niti će izvršiti plaćanje takvih računa.

Molimo Vas da poduzmete sve potrebne aktivnosti kako bi se od 1. srpnja 2019. godine izbjegle poteškoće sa zaprimanjem i plaćanje računa. Skrećemo pozornost dobavljačima kako se u Servis e-račun mogu uključiti putem Financijske agencije ili informacijskog posrednika, a o načinu na koji se otvara servis e-račun mogu se informirati u poslovnici Fine ili preko svog knjigovodstvenog servisa.

 

PRAVILNIK o jednostavnoj nabavi


 OBAVIJEST
Sukladno članku 80. stavak 2. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj 120/16) Općina Šodolovci objavljuje kako ne postoje gospodarski subjekti s kojima Općina Šodolovci, kao javni naručitelj, ne smije sklapati ugovore o javnoj nabavi.
U slučaju promijenjenih okolnosti Općina Šodolovci će bez odgađanja ažurirati obavijest.
Izjava o nepostojanju sukoba interesa službenici članovi povjerenstava za provedbu postupaka nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa službenici članovi povjerenstava za provedbu postupaka nabave
Izjava o nepostojanju sukoba interesa službenici članovi povjerenstava za provedbu postupaka nabave

 

 

Skip to content