Prostorni plan

PPUO ŠODOLOVCI-PROČIŠĆENI TEKST

 

Općinski načelnik je objavio javnu raspravu o prijedlogu II. izmjena i dopuna prostornog plana i uređenje Općine Šodolovci u trajanju od osam dana u vremenu od 12. listopada do 19. listopada 2015. godine.

U prostorijama Općine 14. listopada 2015. godine u 11:00 sati održana je javno izlaganje prijedloga plana. Primjedbe i prijedlozi mogu se dati za vrijeme javnog izlaganja upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi, unijeti u zapisnik ili uputiti u pisanom obliku na adresu Općine, Ive Andrića 3, Šodolovci.

II. izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Šodolovci

Telekomunikacije

Namjena površina

HGP Gospodarske zone

CGP naselja i groblja Palača

 

Skip to content