Prostorni plan

PPUO ŠODOLOVCI-PROČIŠĆENI TEKST

 

II. izmjene i dopune prostornog plana i uređenja Općine Šodolovci

Telekomunikacije

Namjena površina

HGP Gospodarske zone

CGP naselja i groblja Palača

 

Skip to content