Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenje akta

Poštovani, u privitku se nalazi javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenje akta koji se odnose na Zakon o socijalnoj skrbi. (¨Narodne novine¨ broj 18/22 i 46/22). JAVNI POZIV za sudjelovanje u savjetovanju Odluka o izmjenama Odluke o socijalnim pravima OBRAZAC za sudjelovanje u savjetovanju Odluka o izmjenama Odluke o socijalnim pravima IZVJEŠĆE o savjetovanju Odluka o izmjenama Odluke o socijalnim pravima

Više

JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci

Na temelju Odluke o prodaji rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci (Klasa: 406-01/22-03/1, Urbroj: 2158-36-02-22-1) i Odluke o imenovanju Povjerenstva za pripremu i provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci (Klasa: 406-01/22-03/1, Urbroj: 2158-36-02-22-2) Povjerenstvo za pripremu i provedbu javnog natječaja za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci raspisuje     JAVNI NATJEČAJ za prodaju rabljenog radnog stroja u vlasništvu Općine Šodolovci   I. Predmet prodaje je rabljeni radni stroj sa priključnom opremom u vlasništvu Općine Šodolovci sa sljedećim karakteristikama: – vrsta…

Više

Poziv na dostavu ponuda za izgradnju sportskog igrališta u naselju Koprivna

Općina Šodolovci započela je sa postupkom jednostavne nabave radova za predmetom nabave “Izgradnja sportskog igrališta u naselju Koprivna”. Evidencijski broj nabave: JDN 15/21 U nastavku se nalaze svi potrebni obrasci, troškovnik i projektna dokumentacija. Rok za dostavu ponuda je 25.11.2021. godine do 15:00 sati (poštom ili osobno na urudžbeni). Za eventualne upite možete kontaktirati pročelnicu i to putem e-maila: procelnik@sodolovci.hr   PRILOZI Odluka o odabiru Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda Poziv na dostavu ponude Obrazac 1- Ponudbeni list Obrazac 2- Izjava o nekažnjavanju TROŠKOVNIK sportsko igralište KOPRIVNA GLAVNI…

Više

Natječaj za udruge 2021 godina.

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana iz proračuna Općine Šodolovci za 2021. godinu. Rok za podnošenje prijava traje od 10.studenoga 2021. godine do zaključno 17.studenoga 2021. godine. Prijave na natječaj zainteresirane udruge moraju dostaviti u Općinu Šodolovci najkasnije do 17.studenoga 2021. do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. Prijave poslane poštom također moraju biti dostavljene u Općinu Šodolovci najkasnije do 17.studenoga 2021. do 15:00 sati. 3 javni natječaj za 2021. 4 upute za prijavitelje OBRAZAC punomoći PROR-POT-Financijsko-izvješće-za-udruge OBRAZAC 1 prijavnica OBRAZAC 2 izjava o nepostojanju dvostrukog…

Više

Natječaj za radno mjesto radnik/ca u programu javnih radova

Općina Šodolovci objavila je na stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u okviru programa javnih radova na radno mjesto  RADNIK/CA U PROGRAMU JAVNIH RADOVA. Pisane zamolbe mogu se dostaviti: – osobno na adresu: Općina Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci Rok za podnošenje zamolbi je 11.6.2021.godine Razina obrazovanja: osnovna škola niži razredi završena osnovna škola srednja škola 3 godine srednja škola 4 godine Radno iskustvo: Nije važno Opis poslova: Obavljanje poslova na revitalizaciji javnih površina u naseljima na podrčju Općine Šodolovci a koji…

Više

OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnice za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom životnom položaju u sklopu projekta „ Zaželi bolji život u općini Šodolovci“

Općina Šodolovci raspisuje oglas za prijem u radni odnos na određeno vrijeme radnice za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom životnom položaju u sklopu projekta „ Zaželi bolji život u općini Šodolovci“ Naziv radnog mjesta: radnica za pomoć i potporu u kući starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju Trajanje radnog odnosa: 18 mjeseci Broj radnica koji se traži: 1 Radno vrijeme: puno radno vrijeme Mjesto rada: Općina Šodolovci, naselje Šodolovci Natječaj vrijedi od: 27.10.2020. Natječaj vrijedi do: 03.11.2020. Opis poslova: Dostava namirnica Održavanje čistoće…

Više

NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAJEDNO U ZAJEDNICI U OPĆINI ŠODOLOVCI”

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ Klasa: 910-01/20-06/21; Urbroj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0013 od 05. listopada 2020. godine i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18) općinski načelnik Općine Šodolovci objavljuje NATJEČAJ za…

Više

ZAPISNIK sa sjednice Povjerenstva za provođenje natječaja za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci

Povjerenstvo je pristupilo otvaranja pristiglih prijava na Oglas nakon čega je uslijedio pregled prijava i popratne dokumentacije. Povjerenstvo je pregledalo pristiglu dokumentaciju vezanu uz Natječaj za prijem u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci radi povećanog opsega posla- radno mjesto referent-komunalni redar.   PRILOZI – ZAPISNIK otvaranje zamolbi – IZVJEŠĆE o provedenom postupku natječaja, 7.10.2020.

Više
Skip to content