NATJEČAJ ZA PRIJEM U RADNI ODNOS NA ODREĐENO VRIJEME NA PROJEKTU “ZAJEDNO U ZAJEDNICI U OPĆINI ŠODOLOVCI”

Na temelju Odluke o financiranju projektnog prijedloga „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ Klasa: 910-01/20-06/21; Urbroj: 524-05-2-2-2/4-20-69 od 25. kolovoza 2020. godine te Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte koji se financiraju iz Europskog socijalnog fonda u financijskom razdoblju 2014.-2020. „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ za provedbu projekta „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ Kodni broj: UP.02.2.2.06.0013 od 05. listopada 2020. godine i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18) općinski načelnik Općine Šodolovci objavljuje

NATJEČAJ
za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu
„Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“

Za potrebu provedbi aktivnosti u okviru projekta „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – faza I“ „Zajedno u zajednici u općini Šodolovci“ za prijem u radni odnos na određeno vrijeme u općinu Šodolovci zapošljava se kako slijedi:

1. Voditelj sportskih aktivnosti – 1 osoba za rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem od 23 mjeseca
1.1.Broj traženih osoba: 1
1.2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca
1.3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
1.4. Mjesto rada: naselja na području Općine Šodolovci
1.5. Opis poslova: organizacija aktivnosti za ciljanu skupinu, vođenje tjelovježbe za ciljanu skupinu, organizacija piknika i drugih aktivnosti za ciljanu skupinu, savjeti i pomoć oko prehrane pripadnika ciljane skupine, asistiranje i pomaganje ciljanoj skupini
1.6. Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine ili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine
 • važeća vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

1.7. Napomena: prednost pri odabiru kandidata imat će osobe koje imaju iskustva u radu sa starijim osobama

2. Voditelj dnevnih aktivnosti i kulturnih radionica – 1 osoba za rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem od 23 mjeseca
2.1. Broj traženih osoba: 1
2.2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca
2.3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
2.4. Mjesto rada: naselja na području Općine Šodolovci
2.5. Opis poslova: organizacija aktivnosti za ciljanu skupinu, organizacija i provedba kulturnih radionica za ciljanu skupinu u sklopu dnevnog boravka, druženje pripadnika ciljane skupine kroz društvene igre, organizacija drugih aktivnosti poput folklora, plesa, tkanja, smotri, izložbi i slično
2.6. Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine ili srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 4 godine
 • važeća vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

2.7. Napomena: prednost pri odabiru kandidata imat će osobe koje imaju iskustva u radu sa starijim osobama

3. Asistent u provedbi radionica – 1 osoba za rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem od 23 mjeseca
3.1.Broj traženih osoba: 1
3.2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca
3.3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
3.4. Mjesto rada: naselja na području Općine Šodolovci
3.5. Opis poslova: pomoć i asistiranje voditeljima u provođenju svih radionica za ciljanu skupinu, asistiranje i pomoć pripadnicima ciljane skupine i u svim drugim aktivnostima tijekom provedbe projekta, asistiranje i pomoć pri prijevozu pripadnika ciljane skupine
3.6. Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine
 • važeća vozačka dozvola B kategorije
 • poznavanje rada na računalu

4. Asistent u provedbi projektnih aktivnosti i radu s ciljanom skupinom – 1 osoba za rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem od 23 mjeseca
4.1.Broj traženih osoba: 1
4.2. Vrsta zaposlenja: rad na određeno vrijeme sa predviđenim trajanjem 23 mjeseca
4.3. Radno vrijeme: puno radno vrijeme
4.4. Mjesto rada: naselja na području Općine Šodolovci
4.5. Opis poslova: prijevoz pripadnika ciljane skupine na radionice te u različite ustanove unutar i izvan područja Općine Šodolovci, asistiranje u provedbi aktivnosti za pripadnike ciljane skupine, asistiranje i pomaganje pripadnicima ciljane skupine i u svim drugim aktivnostima tijekom provedbe projekta
4.6. Uvjeti za prijam u radni odnos:

 • punoljetnost
 • hrvatsko državljanstvo
 • srednjoškolsko obrazovanje u trajanju od 3 godine
 • važeća vozačka dozvola B kategorije

5. Prijavi na natječaj kandidati za radna mjesta pod točkama 1.-4. dužni su priložiti sljedeće:

 • životopis
 • presliku osobne iskaznice
 • presliku dokaza o završenom srednjoškolskom obrazovanu u trajanju od 3 odnosno 4 godine,
 • vlastoručno potpisanu izjavu kandidata da je suglasan sa svim uvjetima natječaja te korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka natječaja (obrazac Izjave je dostupan na Internet stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci)
 • svjedodžbu o poznavanju rada na računalu odnosno vlastoručno potpisanu Izjavu o poznavanju rada na računalu (obrazac Izjave je dostupan na Internet stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci)
 • preslika važeće vozačke dozvole B kategorije
 • vlastoručno potpisanu Izjavu o iskazu interesa za edukaciju (obrazac Izjave je dostupan na Internet stranici Općine Šodolovci www.sodolovci.hr i u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci)

NAPOMENA:

 • Na natječaj se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola, a izrazi koji se koriste u ovom Natječaju za osobe u muškom rodu uporabljeni su neutralno i odnose se na muške i ženske osobe
 • izabrani kandidati u obvezi su pohađati i završiti edukaciju bez obzira na stupanj i smjer stručne spreme
 • Nepravovremene i nepotpune prijave na natječaj neće se razmatrati
 • Prijave na natječaj podnose se osobno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šodolovci zaključno sa 03. studenoga 2020. godine
 • S kandidatima koji su podnijeli pravodobne i potpune prijave bit će obavljen intervju u prostorijama Općine Šodolovci kako bi se utvrdila njihova motivacija za rad na predmetnom projektu a o terminu će biti pravovremeno obaviješteni. Za kandidate koji ne pristupe intervjuu smatrat će se da su povukli svoju prijavu.

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša
dužnost općinskog načelnika:
Dragan Zorić

 

PRILOZI

PRIJAVA na natječaj

IZJAVA iskaz interesa za edukaciju

IZJAVA poznavanje rada na računalu

NATJEČAJ tekst

Skip to content