Srpska pravoslavna parohija u Petrovoj Slatini

Odlukom episkopa osječkopoljskog i baranjskog g. Lukijana 2004. godine je osnovana parohija petrovoslatinska u Petrovoj Slatini, od nekadašnje koprivske, delova markušičke i dopsinske parohije. Osnivanje ove parohije povezano je sa dobrom voljom nekadašnjih meštana sela Petrove Slatine, Milanke Babić i Milorada Nikolića, dece Branka i Mare Budalić, koji su crkvi poklonili uzidanu kuću na sprat , staru roditeljsku kuću, kao i 8 katastarskih jutara zemlje u komadu. Parohiju petrovoslatinsku sačinjavaju naselja: Petrova Slatina, Šodolovci, Koprivna, Paulin Dvor, Ernestinovo i Palača.

Crkva rođenja presvete bogorodice u Koprivni

Povijest

Hram Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni iz 13.-14. veka ima vrlo dugu i burnu istoriju. Najstariji pomen ovog sela zabeležen je 1352. godine. Prema poslednjim restauratorskim i arheološkim istraživanjima, prilikom obnove crkve, smatra se da ona datira iz vremena sa kraja 13-og i početka 14-og veka. Prema postojećim podacima, crkva je detaljno obnovljena 1751. godine u baroknom stilu. Godine 1969. Regionalni zavod za zaštitu spomenika kulture u Osijeku stavlja je pod zaštitu kao sakralni objekat visoke spomeničke kategorije. 4.9.1991. i 4.5. 1992. godine crkva je granatirana kada je obrušena čitava krovna konstrukcija, zajedno sa zvonikom u unutrašnjost hrama. Prilikom obnove crkve pronađena je freska Presvete Bogodrodice na severnom zidu koja svedoči o tome da je ova svetinja bila sagrađena u srednjem veku, kao i ostaci srednjovekovne žbuke te prozori koji su bili zazidani.

Srednjovekovna freska Presvete Bogorodice sa Hristom i anđelima i ostaci freske nekog od svetitelja koja datira iz 13.-14. veka. U naosu se na severnom zidu nalaze takođe ostaci fresaka iz 15.-16 .veka : Presvete Bogorodice sa Hristom, Svetog velikomučenika Georgija, Sv. Arhangela Mihaila. Ova srednjovekovna jednobrodna građevina imala je vredan ikonostas i barokni inventar. Tadašnji ikonostas stradao je za vreme drugog svetskog rata.

Hram je danas u stanju obnove. Od 2013. godine u hramu se proslavlja hramovna slava a od 2014. godine zavetni dan.

SVEŠTENICI U PAROHIJI PETROVOSLATINSKOJ

Od vaspostavljanja parohije petrovoslatinske od 2004. godine pa do 10. aprila 2006. godine, sveštenoslužitelj parohije petrovoslatinske bio je jerej Đorđe Filipović. Nakon njegovog odlaska za paroha petrovoslatinskog postavljen je jerej Nenad Lazić, koji tu dužnost vrši do 30.08.2013 godin. Od 30.8.2013. do danas paroh petrovoslatinski je protojerej-stavrofor Miljen Ilić.

Nadležni paroh

Paroh protojerej-stavrofor Miljen (Vaso) Ilić rođen je u Vinkovcima 19.3.1975.godine, od oca Vase i majke Jovanke. Kršten je u hramu Silaska Duha Svetoga u Vinkovcima u aprilu 1975. godine. Osnovnu školu je završio u Vinkovcima, gimnaziju u Šidu i diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje diplomirani teolog.

HRAM

Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni
Hramovna slava: proslavlja se 21. septembra na praznik Rođenja Presvete Bogorodice – Mala Gospojina.
Zavetni dan: proslavlja se 19. juna, Prepodobni Visarion; Prepodobni Ilarion Novi.
Nalazi se na Srpskom pravoslanom groblju u Koprivni, Opština Šodolovci.
Adresa Kordunaška 78. Petrova Slatina
31215 Ernestinovo, Opština Šodolovci.

BOGOMOLJA

Svetog Vasilija Ostroškog u Petrovoj Slatini
Hramovna slava: proslavlja se 12. maja na praznik Svetog Vasilija Ostroškog Čudotvorca. Nalazi se u Petrovoj Slatini, Kordunaška 76.
31215 Ernestinovo, Opština Šodolovci.

Bogomolja odnosno kapela, posvećena Svetom Vasiliju Ostroškom nalazi se u kući spratnici na visokom prizemlju duž jedne strane kuće. U crkvenom dvorištu nalazi se drveni zvonik sa zvonom od 100 kg. koji se nalazi sa južne strane zgrade. Na kući se nalazi mermerna spomen – ploča pokojnim Branku i Mari Budalić, ocu i majci darodavcima ovih objekata. Bogomolja je uspostavljena odlukom episkopa osječkopoljskog i baranjskog g. Lukijana 2004. godine. Godine 2015. na spratu iznad bogomolje napravljen je novi parohijski dom od 90 m2 sa novim krovom i biber crepom (svi radovi na novom parohijskom domu izvedeni su na mobu parohijana). Uređena je i nova kancelarija C.O.-e. Stari parohijski dom preuređen je u crkvenu salu za okupljanje vernika. Bogomolja je generalno obnovljena sa nadogradnjom oltarskog prostora od 12 m2 okrenutog prema istoku i ukrašena svetim i časnim ikonama u celoj bogomolji na slikarskom platnu dim: 150 h 80 cm. 2015. i 2016. godine.

Bogomolja Svetog Vasilija Ostroškog prepoznatljiva je po postavljenim ikonama na fasadi zapadnog dela zgrade i to ikonama Gospoda Isusa Hrista, Presvetete Bogorodice i Svetog Vasilija Ostroškog, koje su osveštane i postavljene 2014. godine.

Skip to content