Općinski načelnik

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

 

Zamjenik Općinskog načelnika koji obnaša dužnost Općinskog načelnika Općine Šodolovci

DRAGAN ZORIĆ
Datum i mjesto rođenja: 10.6.1983.
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 099/525-8705
e-mail: nacelnik@sodolovci.hr

Dužnost načelnika obavlja profesionalno

 

Zamjenik općinskog načelnika iz redova pripadnika hrvatskog naroda

Stjepan Ivić (HDZ)
15.09.1965.
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 091/6047217
e-mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr
Dužnost zamjenika Općinskog načelnika obnaša profesionalno.

Skip to content