Općinski načelnik

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

 

Općinski načelnik Općine Šodolovci

Dragan Zorić (SDSS), Načelnik Općine ŠodolovciDRAGAN ZORIĆ (SDSS)
Datum i mjesto rođenja: 10.6.1983.
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 099/525-8705
e-mail: nacelnik@sodolovci.hr

Dužnost načelnika obavlja profesionalno

 

 

 

 

 

 

Zamjenica općinskog načelnika iz redova pripadnika hrvatskog naroda

Ksenija Katić, zamjenica načelnika Općine ŠodolovciKSENIJA KATIĆ
datum rođenja 07.12.1988.
Telefon: 031/296-083
mobitel: 099/536-9275
e-mail: zamjenik@sodolovci.hr
Dužnost zamjenice općinskog načelnika obavlja profesionalno

 

 

 

 

 

Skip to content