Komunalne usluge

Na području Općine Šodolovci pružanje komunalnih usluga sakupljanja, odvoza i odlaganja komunalnog otpada vrši tvrtka

STRUNJE TRADE D.O.O.
Bana Josipa Šokčevića 153
32251 Privlaka
Telefon: 032/398-949
Telefaks: 032/398-048

 

Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog

Pružanje ostalih komunalnih usluga vrši komunalno trgovačko društvo Općine Šodolovci.

KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ŠODOLOVCI d.o.o.
Ruđera Boškovića 42, Koprivna
OIB: 29637171356
IBAN: HR07 2500 0091 1013 8973 2
Telefon:031/296-083

 

Registar komunalne infrastrukture

REGISTAR KOMUNALNE INFRASTRUKTURE OPĆINE ŠODOLOVCI

 

Odlaganje otpada

Spremnici za odvojeno prikupljanje papira, stakla i plastike postavljeni su na sljedećim lokacijama u naseljima na području općine Šodolovci:
  • Ada, Glavna 6 (kod društvenog doma),
  • Koprivna, Ruđera Boškovića 42 (kod društvenog doma),
  • Palača, Braće Marčetića (kod društvenog doma),
  • Paulin Dvor, Sportska ulica (kod društvenog doma),
  • Petrova Slatina, Kordunaška 48 (kod društvenog doma),
  • Silaš, Borisa Kidriča 1 (kod društvenog doma),
  • Šodolovci, Sportska ulica (na ulazu u sportsku ulicu).

 

PLAN DOSTUPNOSTI MOBILNOG RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

DOSTUPNOST MOBILNO RECIKLAŽNOG DVORIŠTA ZA 2022

Obavijest o točnom vremenu postavljanja mobilnog reciklažnog dvorišta bit će objavljena neposredno prije termina kako bi se stanovnici upoznali s mogućnosti korištenja mobilnog reciklažnog dvorišta.

 

Odvoz miješanog komunalnog otpada

Miješani komunalni otpad u naseljima na području Općine Šodolovci odvozi se tri puta mjesečno – petkom.

 

Odvoz selektivnog otpada (vreće za papir i plastiku)

NAPOMENA: Spremnike treba postaviti na mjesto za preuzimanje najkasnije do 6:00 h ujutro!

Informativni letak općine Šodolovci o razvrstavanju otpada

 

Odvoz glomaznog otpada

Glomazni komunalni otpad koncesionar odvoziti najmanje jedan puta godišnje te će o terminu blagovremeno obavijestiti sve korisnike.

DA, jest glomazni otpad NE, nije glomazni otpad
Plastika (stolice, posude, …),
Drvenarija (namještaj, palete, …),
Metal (posuđe, namještaj, …),
Ostalo (madraci, kauči, …)
Građevinski otpad (šuta, cigla, beton, …),
Opasni otpad (salonit ploče, otpadna ulja, pesticidi, fluorescentne cijevi, …),
Akumulatori,
gume,
Električni i elektronski otpad

 

VAŽNO! Ono što nije glomazni otpad, neće biti pokupljeno!

NAPOMENA: Obavještavamo vas kako su zbog stupanja na snagu Uredbe o gospodarenju komunalnim otpadom (NN 50/17) moguće izmjene dostavljenih rasporeda i obavijesti. O svim izmjenama biti ćete pravovremeno obaviješteni.

 

Prijava nepropisno odbačenog otpada

Informacije i obavijesti o nepropisno odbačenom otpadu građani mogu prijaviti Općini Šodolovci svakog radnog dana od 07.00 do 15.00 sati na telefon 031/296-082 ili na e-mail adresu opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

prijava_nepropisno_odbacenog_otpada

cjenik_komunalnih_usluga

ODLUKA o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada.

Odluka o mjerama za sprečavanje protuzakonitog odbacivanja otpada, 11. travnja 2022

Skip to content