Financijski izvještaji

Sukladno članku 100. st. 2. Zakona o proračunu ministar financija donio je Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu koji je objavljen u Narodnim novinama br. 3. od 9. siječnja 2015.

 

2017

Financijski izvještaji za 2017. godinu

Bilješke uz financijska izvješća za 2017