Općinsko vijeće (saziv 2021)

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 9 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

POSLOVNIK OPĆINE ŠODOLOVCI 2021. godina

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Lazar Telenta (SDSS)

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Goran Penava (HDZ)

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine izabrani su sljedeći vijećnici:

  • Vjekoslav Brđanin (SDSS)
  • Lazar Telenta (SDSS)
  • Čedomir Janošević (SDSS)
  • Goran Kovačević (SDSS)
  • Đurđica Ratković (SDSS)
  • Slobodanka Bijelić (SDSS)
  • Lejla Tešanović (SDSS)
  • Goran Penava (HDZ)
  • Stevan Živković (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

 

SJEDNICE 2021. GODINA

3 sjednica Općinskog vijeća, 30 kolovoza 2021: POZIV ZAPISNIK

2. sjednica Općinskog vijeća, 15. srpnja 2021.: POZIV

1. konstituirajuća sjednica, 10. lipnja 2021: POZIV    ZAPISNIK

 

Skip to content