Općinsko vijeće (saziv 2021)

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 9 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

POPIS UDJELA ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE ŠODOLOVCI U VLASNIŠTVU POSLOVNOG SUBJEKTA

POSLOVNIK OPĆINE ŠODOLOVCI 2021. godina

Etički kodeks nositelja političkih dužnosti u Općini Šodolovci

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Lazar Telenta (SDSS)

POTPREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Goran Penava (HDZ)

ČLANOVI OPĆINSKOG VIJEĆA

Na lokalnim izborima održanim 16. svibnja 2021. godine izabrani su sljedeći vijećnici:

  • Vjekoslav Brđanin (SDSS)
  • Lazar Telenta (SDSS)
  • Čedomir Janošević (SDSS)
  • Goran Kovačević (SDSS)
  • Đurđica Ratković (SDSS)
  • Slobodanka Bijelić (SDSS)
  • Lejla Tešanović (SDSS)
  • Goran Penava (HDZ)
  • Stevan Živković (KANDIDACIJSKA LISTA GRUPE BIRAČA)

SJEDNICE OPĆINSKOG VIJEĆA SAZIV 2021. GODINA

21. sjednica Općinskog vijeća, 17. lipnja 2024., POZIV, ZAPISNIK

20. sjednica Općinskog vijeća, 29. ožujka 2024., POZIV , ZAPISNIK

19. sjednica Općinskog vijeća, 15. prosinac 2023. POZIV, ZAPISNIK

18. sjednica Općinskog vijeća, 03. studenog 2023. POZIV, ZAPISNIK

17. sjednica Općinskog vijeća, 25. rujan 2023. POZIV, ZAPISNIK

16. sjednica Općinskog vijeća, 26. lipnja 2023, POZIV, ZAPISNIK 

15. sjednica Općinskog vijeća, 24. svibnja 2023. POZIV,  ZAPISNIK 

14. sjednica Općinskog vijeća, 07. ožujka 2023. POZIV, ZAPISNIK

13. sjednica Općinskog vijeća, 17. veljače 2023. POZIV, ZAPISNIK

12. sjednica Općinskog vijeća, 17. siječnja 2023. POZIV, ZAPISNIK

11. sjednica Općinskog vijeća, 15. prosinca 2022. POZIV, ZAPISNIK

10. sjednica Općinskog vijeća, 11. studenog 2022. POZIV    ZAPISNIK

9, sjednica Općinskog vijeća, 12. rujna 2022.  POZIV ZAPISNIK

8. sjednica Općinskog vijeća, 27. svibnja 2022. POZIV     ZAPISNIK

7. sjednica Općinskog vijeća, 11. travnja 2022: POZIV  ZAPISNIK

6. sjednica Općinskog vijeća, 16.veljače. 2022: POZIV    ZAPISNIK

5. sjednica Općinskog vijeća, 20.12.2021: POZIV ZAPISNIK

4. sjednica Općinskog vijeća, 12. studenog 2021: ZAPISNIK  POZIV

3 sjednica Općinskog vijeća, 30 kolovoza 2021: POZIV ZAPISNIK

2. sjednica Općinskog vijeća, 15. srpnja 2021.: POZIV

1. konstituirajuća sjednica, 10. lipnja 2021: POZIV    ZAPISNIK

 

Skip to content