Proračun i izvršenje

Jačanje načela transparentnosti kao elementa djelotvornijeg upravljanja javnim resursima istaknuto je kao jedan od prioritetnih izazova Akcijskog plana za provedbu inicijative Partnerstvo za otvorenu vlast u Republici Hrvatskoj za razdoblje 2012.-2013.

U skladu s Akcijskim planom Općina Šodolovci na svojim internet stranicama objavljuje proračun s projekcijama te polugodišnje i godišnje izvršenje proračuna. Prema Akcijskom planu Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave predlaže se i objavljivanje vodiča kroz proračun za građane kojega Općina Šodolovci također objavljuje.

 

Proračun za 2024. godinu

 

Proračun za 2023. godinu

 

Proračun za 2022. godinu

 

Proračun za 2021. godinu

 

Proračun za 2020. godinu

 

Proračun za 2019. godinu

 

Proračun za 2018. godinu

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna za 2018. godinu

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna, 2018. godina


Prijedlog plana proračuna 2018. godine

Temeljem članka 37. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 87/08, 136/12 i 15/15) Općinski načelnik Općine Šodolovci utvrdio je Nacrt Proračuna Općine Šodolovci za 2018. godinu te ga je dostavio na znanje Općinskom vijeću Općine Šodolovci. Nacrt Proračuna objavljuje se i na web stranici kako bi se upoznala zainteresirana javnost.
 
Primjedbe i prijedlozi na nacrt Proračuna dostavljaju se Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Šodolovci do 30. studenoga 2017. godine nakon čega će Općinski načelnik utvrditi konačni prijedlog Proračuna te ga dostaviti Općinskom vijeću Općine Šodolovci na raspravu i konačno usvajanje.
 
Primjedbe i prijedlozi mogu se dostaviti poštom na adresu Ive Andrića 3, Šodolovci, putem faksa 031/296-082 ili putem elektroničke pošte na e-mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr.

Proračun Općine Šodolovci – prijedlog


 

Proračun za 2017. godinu

Proračun Općine Šodolovci 2017 – Godišnje izvršenje

I. Izmjene i dopune proračuna Općine Šodolovci za 2017. godinu

Proračun Općine Šodolovci 2017 Polugodišnje izvršenje

Proračun Općine Šodolovci 2017 – obrazloženje

Proračun Općine Šodolovci 2017

 

Proračun za 2016. godinu

Proračun Općine Šodolovci 2016 – Izvršenje

Proračun Općine Šodolovci 2016 – 2. izmjene i dopune

Izvršenje proračuna za 2016 – polugodišnje

Proračun Općine Šodolovci 2016 – 1. izmjene i dopune

Proračun Općine Šodolovci 2016

 

Proračun za 2015. godinu

Izvršenje proračuna za 2015 – godišnje

Izvršenje proračuna za 2015 – polugodišnje

Proračun Općine Šodolovci 2015 – 1. izmjene i dopune

Skip to content