Srpska pravoslavna parohija u Silašu

Odlukom episkopa osječkopoljskog i baranjskog g. Lukijana  Ebr. 877 od 23. decembra 1992. sa 1. januarom 1993. godine postavljanjem protojereja-stavrofora Srećka Leskovca, pr. paroha u Tenji i arh. namesnika osječkog za administratora silaške parohije, srpska pravoslavna parohija u Silašu po prvi put počinje da egzistira samostalno kao administrativna jedinica, još od nastanka naselja posle Prvog svetskog rata.  Dakle, ova parohija osnovana je odmah po vaspostavljanju osječkopoljske i baranjske eparhije, a do tada Silaš je pripadao parohiji bobotskoj.

Hram svetog proroka Ilije u Sliašu

POVIJEST

Srpska pravoslavna crkvena opština formirana je 1993. godine ona nije ništa posedovala od 1993. do 2004. godine. Godine 2004. 24. avgusta kupljen je plac za crkvu Svetog proroka Ilije – katastarska čestica 185/57, koja je upisana u ZK uložak 764 k.o. Palača od 1514 m2 i započeli sa prikupljanjem potrebne dokumentacije za crkvu. Godine 2005. osveštano je zemljište za izgradnju crkve. 2006. godine dobili smo građevinsku dozvoliu i krenuli smo sa radovima, izlivanjem temelja za crkvu. Godine 2011. osveštana su dva metalna krsta od prokroma za kupole: veliki krst dimenzije 4,3 h 1,7 m težine 180 kg i mali krst dimenzije 3,5 h 1,7 m težine 120 kg i tri zvona od 250, 100 i 50 kilograma, koji su postavljeni.

Godine 2013. Crkva Svetog proroka Ilije je završena i u njoj se od tada vrše redovna bogosluženja. Hram je novosagrađen, u srpsko-vizantijskom stilu sa dve kupole. Duborezni ikonostas rad je majstora Dragana Šaponje iz Koluta. Ikone na ikonostasu su rad ikonopisca jereja Jovice Jovanovića ,paroha u Jagodini. Uređenje porte sa stazama i platoom ispred crkve, kao i sadnja ukrasnog drveća i grmova te postavljanje ukrasnih klupa sa zapadne strane crkve urađeni su u 2015. godini. U Slavu Trojednoga Boga crkva Svetog proroka Ilije tronosana je 06. juna 2015. godine na dan prepodobnog Simeona Divnogorca. U Časni presto postavljene su mošti Svetog kneza Lazara. Na dan tronosanja hrama Svetog proroka Ilije Njegovo Peosveštenstvo Episkop Osječkopoljski i baranjski G. G. Lukijan uručio je visoka odlikovanja Srpske Pravoslavne Crkve – Ordene Svetoga Save drugog i trećeg stepena – za delatnu ljubav prema Svetoj Majci Crkvi , naročito pokazanu nesebičnim i svesrdnim davanjem pomoći prilikom izgradnje hrama Svetog proroka Ilije u Silašu. Sveti Arhijerejski Sinod SPC-e, Ordenom Svetoga Save drugog stepena odlikovao je g. Marka Damjanića ing. visokogradnje iz Novog Sada.Ordenom trećeg stepena odlikovan je g. Desimira Vučetića, dipl. ing. agroekonomije iz Šida.Ordenom trećeg stepena odlikovan je g. Goran Šaponja, farmaceutski tehničar iz Novog Sada.

Hram svetog proroka Ilije u Silašu

Od mnogih institucija ovom prilikom odlikovane su visokim odlikovanjem – Arhijerejskom Gramatom – najzaslužnije državne institucije : Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Ministarstvo regionalnog razvoja, šumarstva i vodnog gospodarstva /Uprava za regionalnu i lokalnu infrastrukturu/Republike Hrvatske, Ministarstvo pravde- Uprava za saradnju sa crkvama i verskim zajednicama Republike Srbije, Županija Osječko – baranjska i Opština Šodolovci. Nakon uručenih Arhijerejskih gramata uručene su i zahvalnice C.O.e Silaš , kako pojedincima tako i institucijama koje su dale svoj doprinos u izgradnji hrama Svetoga proroka Ilije u Silašu. Episkop Lukijan se zahvalio svim dobrotvorima koji su učestvovali u izgradnji ovog hrama , od onih koji su priložili i najmanju leptu , do onih koje smo u ovaj dan odlokovali.

SVEŠTENICI U PAROHIJI SILAŠKOJ:

Od uspostavljanja adm. parohije silaške, sveštenoslužitelji parohije su: protojerej-stavrofor Srećko Leskovac od 01.januara 1993.godine, krajem 1993. godine upravu nad parohijom preuzima jerej Radomir Mišić, paroh II parohije tenjske, koji tu funkciju obavlja do 20. jula 1999. Godine.Od 20. Jula 1999.godine upravu nad parohijom ponovo preuzima protojerej-stavrofor Srećko Leskovac koji je tu dužnost vršio do 29. avgusta 2002. godine. Od tada pa do danas parohijom silaškom administrira protojerej-stavrofor Miljen Ilić.

Nadležni paroh

Protojerej-stavrofor Miljen (Vaso) Ilić rođen je u Vinkovcima 19.3.1975.godine, od oca Vase i majke Jovanke. Kršten je u hramu Silaske Duha Svetoga u Vinkovcima u aprilu 1975. godine. Diplomirao je na Bogoslovskom fakultetu u Beogradu i stekao zvanje diplomirani teolog.

HRAM

Svetog proroka Ilije u Silašu
Hramovna slava: proslavlja se 2. avgusta na dan Svetog proroka Ilije-Ilindan
Nalazi se u Silašu, Srednja 7A.
31214 Korođ, Opština Šodolovci.

Skip to content