Poziv na dostavu ponuda za izgradnju sportskog igrališta u naselju Koprivna

Općina Šodolovci započela je sa postupkom jednostavne nabave radova za predmetom nabave “Izgradnja sportskog igrališta u naselju Koprivna”.
Evidencijski broj nabave: JDN 15/21
U nastavku se nalaze svi potrebni obrasci, troškovnik i projektna dokumentacija.
Rok za dostavu ponuda je 25.11.2021. godine do 15:00 sati (poštom ili osobno na urudžbeni).

Za eventualne upite možete kontaktirati pročelnicu i to putem e-maila: procelnik@sodolovci.hr

 

PRILOZI

Odluka o odabiru

Zapisnik o otvaranju, pregledu i ocjeni ponuda

Poziv na dostavu ponude

Obrazac 1- Ponudbeni list

Obrazac 2- Izjava o nekažnjavanju

TROŠKOVNIK sportsko igralište KOPRIVNA

GLAVNI PROJEKT sportsko igralište KOPRIVNA

Skip to content