Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o.

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci osnovano je 2013. godine Izjavom o osnivanju društva od 11. 01. 2013. godine. Općina Šodolovci jedini je osnivač. Društvo se bavi održavanjem čistoće, održavanjem javnih površina, održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem groblja i pokopom pokojnika te pružanjem građevinskih i sličnih usluga.

Trenutno društvo ima stalno zaposlena tri djelatnika, direktora i dva komunalna radnika te pet djelatnika na određeno vrijeme u skladu s pojačanim intenzitetom poslova. Društvo tijekom godine, na temelju Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Šodolovci te Ugovora potpisanog s Općinom Šodolovci obavlja poslove:

  • održavanja javnih površina,
  • održavanja čistoće naselja,
  • ozelenjivanja javnih površina,
  • održavanja nerazvrstanih cesta,
  • održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova,
  • obavljanja poslova zimske službe-čišćenje snijega komunalnim strojem,
  • održavanja javne rasvjete te
  • uređenje prostora saniranih divljih deponija . Osim naprijed opisanih poslova
  • poslove gradnje i uređenja pojedinih objekata na području općine sukladno ugovorima s općinom.

 

Privatne i fizičke osobe mogu angažirati društvo za obavljanje poslova radnim strojem ili djelatnike za vršenje usluga u okviru djelatnosti društva a u skladu s važećim cjenikom komunalnih usluga Komunalnog trgovačkog društva Šodolovci d.o.o..

Dokumenti 2024. godina

Cijenik 01. siječnja 2024.

Godišnji plan rada za 2024.

Plan nabave za 2024. godinu

PLAN POSLOVANJA ZA – 2024

 

Izjava o nepostojanju sukoba interesa za 2023 godinu

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Dokumenti 2023. godina

Evidencija Ugovora za 2023. godinu

Akcijski plan za provedbu antikorupcijskog programa – KOMUNALNO TRGOVAČKO DRUŠTVO ŠODOLOVCI D.O.O. 2023.-2024-izmjene

Plan poslovanja 2023

Plan javne nabave 2023

Godišnji plan rada za 2023. godinu

 

Dokumenti 2022

Godisnji-plan-rada-za-2022

Odluka-o-imenovanju-direktora

Plan-javne-nabave-2022

Plan-poslovanja-za-2022

 

Dokumenti 2021

Plan poslovanja za 2021

Odluka o provedbi jedn.nabave

Plan nabave za 2021

Godišnji plan rada za 2021

Financijski-izvjestaj-2021

Odluka-o-pokricu-gubitka-2021

Odluka-o-utvrdjivanju-godisnjih-izvjestaja-2021

 

Dokumenti 2020

Plan nabave Komunalno trgovačko društvo Šodolovci 2020

 

Dokumenti 2019

Evid.ugovora Komunalno trgovačko društvo Šodolovci 2019

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci- Plan nabave za 2019. godinu

 

Dokumenti 2018

Cjenik usluga komunalnog trgovačkog poduzeća Šodolovci

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Financijski izvještaji

 

Kontakt podaci

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o.
Ruđera Boškovića 42, Koprivna
OIB: 29637171356
IBAN: HR0725000091101389732

Direktor: Nenad Knežević
Telefon: 091/302-6000 (direktor)
E-mail: komunalnosodolovci@gmail.com

 

Skip to content