Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o.

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci osnovano je 2013. godine Izjavom o osnivanju društva od 11. 01. 2013. godine. Općina Šodolovci jedini je osnivač. Društvo se bavi održavanjem čistoće, održavanjem javnih površina, održavanjem nerazvrstanih cesta, održavanjem groblja i pokopom pokojnika te pružanjem građevinskih i sličnih usluga.

Trenutno društvo ima stalno zaposlena tri djelatnika, direktora i dva komunalna radnika te pet djelatnika na određeno vrijeme u skladu s pojačanim intenzitetom poslova. Društvo tijekom godine, na temelju Odluke o načinu obavljanja komunalnih djelatnosti na području Općine Šodolovci te Ugovora potpisanog s Općinom Šodolovci obavlja poslove:

  • održavanja javnih površina,
  • održavanja čistoće naselja,
  • ozelenjivanja javnih površina,
  • održavanja nerazvrstanih cesta,
  • održavanja groblja i obavljanja pogrebnih poslova,
  • obavljanja poslova zimske službe-čišćenje snijega komunalnim strojem,
  • održavanja javne rasvjete te
  • uređenje prostora saniranih divljih deponija . Osim naprijed opisanih poslova
  • poslove gradnje i uređenja pojedinih objekata na području općine sukladno ugovorima s općinom.

 

Privatne i fizičke osobe mogu angažirati društvo za obavljanje poslova radnim strojem ili djelatnike za vršenje usluga u okviru djelatnosti društva a u skladu s važećim cjenikom komunalnih usluga Komunalnog trgovačkog društva Šodolovci d.o.o..

 

Dokumenti 2021

Plan poslovanja za 2021

Odluka o provedbi jedn.nabave

Plan nabave za 2021

Godišnji plan rada za 2021

 

Dokumenti 2020

Plan nabave Komunalno trgovačko društvo Šodolovci 2020

 

Dokumenti 2019

Evid.ugovora Komunalno trgovačko društvo Šodolovci 2019

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci- Plan nabave za 2019. godinu

 

Dokumenti 2018

Cjenik usluga komunalnog trgovačkog poduzeća Šodolovci

Izjava o nepostojanju sukoba interesa

 

Financijski izvještaji

 

Kontakt podaci

Komunalno trgovačko društvo Šodolovci d.o.o.
Ruđera Boškovića 42, Koprivna
OIB: 29637171356
IBAN: HR0725000091101389732

Direktor: Vojislav Stojčić
Telefon: 091/600-3708 (direktor)
E-mail: komunalnosodolovci@gmail.com

 

Skip to content