Strategije i provedbeni programi

Provedbeni programi Općine Šodolovci

Godišnje izvješće Provedbenog programa za 2023.g.

PRILOG 1- izvješće- Provedbeni program

Šodolovci – Prilog 1- II.izmjene i dopune

Šodolovci – provedbeni program- II.izmjene i dopune

odluka o II.izmjenama i dopunama

Polugodišnje izvješće o provedbi Provedbenog programa za 2022.g.

Prilog 1- izvješće- Provedbeni program

Općina Šodolovci – provedbeni program- 1 izmjene i dopune

Provedbeni program Općine Šodolovci za razdoblje 2021.-2025.g.

Provedbeni program Općine Šodolovci – tablica

Godišnje izvješće Provedbenog programa za 2022.g.

Prilog 1- izvješće- Provedbeni program

Strategija razvoja pametne Općine Šodolovci

Općinsko vijeće Općine Šodolovci je na svojoj 27. sjednici održanoj dana 19. studenog 2020. godine usvojilo Strategiju razvoja pametne Općine Šodolovci 2020. – 2023. godine.
Pametne općine predstavljaju koncept razvoja ruralnog prostora koji stvaraju ljudi koji pokreću lokalne inicijative i traže praktična rješenja za probleme u svojim sredinama. Koncept pametnih općina uključuje korištenje modernih tehnologija zahvaljujući kojima je moguće stvoriti okruženje koje će stanovnicima ruralnih područja dati iste mogućnosti kakve imaju stanovnici urbanih sredina u ekonomskom, društvenom, obrazovnom i zdravstvenom smislu.

 

Strateški razvojni program Općine Šodolovci

Strateški razvojni program općine Šodolovci za razdoblje od 2015. do 2020. izradila je tvrtka NFM Consulting d.o.o. Izrada dokumenta financirana je EU sredstvima, odnosno kroz podmjeru 7.1. Ruralnog razvitka. Strategija je izrađena u suradnji s koordinatorom regionalnog razvoja Osječko-baranjske županije, Regionalnom razvojnom agencijom Slavonije i Baranje.

Udio sufinanciranja: 85% EU, 15% RH.

 

strateški-razvojni-program-općine-šodolovci

Skip to content