Općinsko vijeće (saziv 2013. godine)

Općinsko vijeće je predstavničko tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi akte u okviru djelokruga Općine te obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom. Način rada Općinskog vijeća uređuje se Poslovnikom. Općinsko vijeće ima 11 vijećnika, a način njihova izbora propisan je zakonom. Općinsko vijeće ima predsjednika i potpredsjednika. Općinsko vijeće donosi Poslovnik i Statut Općine, donosi proračun, opće i druge akte kojima uređuje pitanja iz samoupravnog djelokruga općine, bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća, osniva, bira i razrješuje članove radnih tijela Općinskog vijeća, uređuje ustrojstvo i djelokrug Jedinstvenog upravnog odjela, osniva javne ustanove i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu, raspisuje lokalni referendum, obavlja i druge poslove koji su mu zakonom ili drugim propisom stavljeni u djelokrug.

 

Poslovnička Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 2. travnja 2013. godine

Poslovnik Općinskog vijeća Općine Šodolovci, 31. kolovoza 2009. godine

 

Sjednice 2017. godina

23. Sjednica općinskog vijeća:   poziv    zapisnik

22. Sjednica općinskog vijeća:   poziv    zapisnik

 

Sjednice 2016. godina

21. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

20. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

19. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

18. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

17. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

 

Sjednice 2015. godina

16. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

15. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

14. Sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

13. sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

12. sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

11. sjednica općinskog vijeća: poziv zapisnik

 

Nezavisni vijećnici – Pero Kličković

Pero Kličković- zatvaranje računa

Godišnje financijsko izvješće 2017

Program rada za 2017. godinu i financijski plan

Financijski izvještaj za 2016. godinu

Program rada za mandatno razdoblje do izbora 2017. godine

Izvješće o primljenim donacijama za 2016. godinu IZ-D

Izjava o donacijama za 2016. godinu

Izjava o donacijama za razdoblje 1.1.2016. – 30.6.2016. godine

Program rada za mandatno razdoblje za naredne 2 godine

Godišnji financijski izvještaj G-FIN-2015

Program rada za 2016. godinu

Rekapitulacija prihoda i rashoda za 2015. godinu

Izvješće o primljenim donacijama u 2015. godini

Skip to content