OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Jedinstveni upravni odjel Općine Šodolovci

REFERENT- KOMUNALNI REDAR- 1 IZVRŠITELJ NA ODREĐENO VRIJEME U TRAJANJU OD ŠEST (6) MJESECI

Uvjeti:

  • srednja stručna sprema tehničke, poljoprivredne ili upravne/ekonomske struke
  • jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
  • položen državni stručni ispit
  • vozačka dozvola B kategorije
  • poznavanje rada na računalu

Pored navedenih Uvjeta kandidati trebaju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu iz članka 12. Zakona. U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona.

Natjecati se mogu i osobe koje nemaju položen državni stručni ispit pod uvjetom da ga polože u skladu sa Zakonom.

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=108918475

 

PRILOZI

OGLAS prijam u službu REFERENT- KOMUNALNI REDAR

OBAVIJEST opis posla i plaća

OBRAZAC Izjave o nepostajanju zapreka

OBRAZAC Izjave o poznavanju rada na računalu

IZJAVA davanje privole-suglasnosti

 

Komentari

Skip to content