Izdvojeno Natječaji i javni pozivi 

Obavijesti o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada sa područja Općine Šodolovci

Na temelju članka 31. Zakona o koncesijama („Narodne novine“ broj 69/17) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik Općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) Općinski načelnik Općine Šodolovci dana 05. ožujka 2018. godine donosi ODLUKU o početku postupka davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci objavom Obavijesti o namjeri davanja koncesije.

U stručno povjerenstvo imenuju se:

  • Jovana Avrić- za predsjednika
  • Marina Krajnović- za člana
  • Dragan Zorić- za člana

 

PRILOZI – PRISTIGLE PONUDE

ZAPISNIK javno otvaranje ponuda

ZAPISNIK pregled i ocjena ponuda

ODLUKA o KONCESIJI 2018.

 

PRILOZI ZA NADMETANJE

DOKUMENTACIJA ZA NADMETANJE Općina Šodolovci

Prilog 1-ponudbeni list

Prilog 2- ponudbeni list za zajednicu ponuditelja

Prilog 3- ponudbeni cjenik

Prilog 4- nacrt ugovora

Prilog 5- popis ugovora u vezi s predmetom koncesije

Prilog 6- izjava ponuditelja o broju zaposlenih

Prilog 7- izjava ponuditelja o tehničkoj opremeljnosti

Prilog 8- izjava o dostavi jamstva za uredno ispunjenje ugovora

Prilog 9- izjava o prihvaćanju općih i posebnih uvjeta

Prilog 10- izjava o roku valjanosti ponude

 

OSTALI PRILOZI

ODLUKA početak postupka KONCESIJA

ODLUKA osnivanje povjerenstva KONCESIJA

 

 

Komentari

Skip to content