Natječaji i javni pozivi 

Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci

Općina Šodolovci objavila je u elektroničkom oglasniku javne nabave Obavijest o namjeri davanja koncesije za obavljanje javne usluge prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja miješanog komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci. Koncesija se daje na rok od pet godina.

Poziv je objavljen 04. prosinca 2017. godine te je potrebno da zainteresirani ponuditelji dostave svoje ponude najkasnije do 08. siječnja 2018. godine do 12.00 sati kada će se pristupiti javnom otvaranju pristiglih ponuda.

Natječajna dokumentacija objavljena je u elektroničkom oglasniku javne nabave u sklopu Obavijesti o namjeri davanja koncesije te se nalazi i u privitku.

Za eventualna pitanja zainteresirani se mogu obratiti Općini Šodolovci na broj telefona 031/296-083 ili putem e-maila: procelnik@sodolovci.hr (kontakt osoba pročelnica Jovana Avrić, mag. iur.)

 

PRILOZI

ODLUKA o imenovanju Povjerenstva KONCESIJA

ANALIZA davanja koncesije KOMUNALNI OTPAD

Općina Šodolovci- dokumentacija za nadmetanje

ODLUKA o početku davanja koncesije

 

PONIŠTENJE DAVANJA KONCESIJE, 15. veljače 2018.

Odluka o poništenju postupka davanja koncesije

Zapisnik o javnom otvaranju ponuda

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Komentari