Izdvojeno 

Javni poziv redovnim studentima za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratnih potpora za 2020. godinu

Na temelju članka 18. Odluke o pravima iz socijalne skrbi i drugim potporama iz Proračuna Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 1/19) i članka 46. Statuta Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13, 7/16 i 4/18) zamjenik općinskog načelnika koji obnaša dužnost općinskog načelnika Općine Šodolovci raspisuje

 

JAVNI POZIV redovnim studentima Općine Šodolovci za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratnih potpora za 2020. godinu

 

I

Općina Šodolovci odobravati će jednokratne potpore redovnim studentima u 2020. godini.

 

II

Pravo na jednokratnu potporu imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • državljanstvo RH,
  • redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje),
  • koji nemaju odobreni kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od drugog subjekta,
  • koji imaju prebivalište na području općine Šodolovci.

 

III

Zahtjev za dodjelu jednokratnih potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 20.03.2020. godine (do 15.00 sati).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u općini Šodolovci, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili na web stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr .

 

IV

Studenti koji se prijavljuju dužni su uz zahtjev priložiti:

  • presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu; dokaz da imaju prebivalište na području općine Šodolovci),
  • potvrdu sa fakulteta o redovno upisanoj godini studija i da prvi put pohađa tekuću akademsku godinu,
  • preslika indeksa,
  • izjavu da nisu korisnici stipendije, kreditiranja ili neke druge potpore od strane nekog drugog subjekta
  • presliku žiro ili tekućeg računa.

 

V

Zahtjevi se podnose na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo.

Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji ne stignu u propisanom roku neće se razmatrati.

 

KLASA: 604-01/20-01/1

URBROJ: 2121/11-02-20-1

Šodolovci, 05. ožujka 2020.

Zamjenik općinskog načelnika koji obnaša

dužnost općinskog načelnika:

Dragan Zorić

PRILOZI

ZAHTJEV studenti

IZJAVA studenti

Komentari

Skip to content