Izdvojeno Projekt zaželi 

„Zaželi bolji život u općini Šodolovci”

U četvrtak, 25. lipnja 2020. u prostorijama doma Općine Šodolovci na prigodnoj svečanosti predstavljen je projekt „Zaželi bolji život u općini Šodolovci” te su ženama uručeni potpisani ugovori. U narednih 30 mjeseci 20 žena skrbit će se za 95 korisnika, starijih i osoba u nepovoljnom položaju.

Prema riječima Dragana Zorića, načelnika Općine Šodolovci time je u započela provedba projekta „Zaželi bolji život u općini Šodolovci” koji je u skladu s europskom i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica Europske unije s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva. Na ovaj način uključuju se žene koje su u nepovoljnijem položaju na tržištu rada. Njih 20 u narednih 30 mjeseci skrbit će se o 95 korisnika, starijih i osoba u nepovoljnom položaju.

Administrator za projekte u Općini Šodolovci Ana Aleksić je naglasila kako je cilj projekta omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva , te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika koji su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Opis projekta

Partneri projekta su Hrvatski zavod za zapošljavanje, Regionalni ured Osijek i Centar za socijalnu skrb Osijek. Uloga partnera jest pomoć pri identifikaciji nezaposlenih žena iz ciljane skupine (HZZ) te identifikaciji krajnjih korisnika (CZSS). Ukupna vrijednost Projekta: 3.675.669,61 kuna, koji je u cijelosti financiran sredstvima Europske unije iz Europskog socijalnog fonda.

Planirano trajanje projekta je 30 mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstva unutar kojih je planirano da će žene iz ciljane skupine biti zaposlene na određeno vrijeme od 23 mjeseca, dok je preostalo vrijeme predviđeno za obavljanje administrativnih i tehničkih aktivnosti neophodnih za uspješno provođenje projekta.

Cilj projekta je omogućiti pristup zapošljavanju i tržištu rada teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja s područja provedbe projekta, koje će ublažiti posljedice njihove nezaposlenosti i rizika od siromaštva , te ujedno potaknuti socijalnu uključenost i povećati razinu kvalitete života krajnjih korisnika koji su starije osobe i osobe u nepovoljnom položaju.

Ciljane skupine su nezaposlene žene s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih osoba Hrvatskog zavoda za zapošljavanje s naglaskom na starije od 50 godina, žene s invaliditetom, žene trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, mlade žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, beskućnice.

Kontakt:
Ana Aleksić
Dragan Zorić
Telefon: 031/296-082
e-mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr
projekti@sodolovci.hr

Komentari

Skip to content