Natječaji i javni pozivi 

Raspisan natječaj za prodaju nekretnina u vlasništvu Općine Šodolovci

Temeljem članka 35. i članka 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj 91/96, 69/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 7. Odluke o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama u vlasništvu općine Šodolovci

(„službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 2/16) te članka 46. Statuta općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 3/09, 2/13 i 7/16) općinski načelnik općine Šodolovci dana 23. ožujka 2017. godine raspisuje NATJEČAJ za prodaju nekretnina u vlasništvu općine Šodolovci.

natjecaj_za_prodaju_nekretnina_u_vlasnistvu_opcine

 

Komentari

Skip to content