OGLAS za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „Zaželi- bolji život u Općini Šodolovci- faza II“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike (KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ: 524-07-02-01-01/3-24-32) od 28. ožujka i Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: SF.3.4.11.01.0181. od 22. travnja 2024. godine, za provedbu projekta „Zaželi bolji život u Općini Šodolovci- faza II“. Prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Zaželi- prevencija institucionalizacije“ u okviru Europskog socijalnog fonda plus- Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. -2027. i članka 46. Statuta Općine Šodolovci ( Službeni glasnik Općine Šodolovci br. 2/21) Općinski načelnik Općine Šodolovci raspisuje

OGLAS

za prijem u radni odnos na određeno vrijeme za projekt „Zaželi- bolji život u Općini Šodolovci- faza II“, kodnog broja: SF.3.4.11.01.0181.

Broj traženih radnika/ca: 20
Područje rada: područje općine Šodolovci
Vrsta zaposlenja: radni odnos na određeno vrijeme – 30 mjeseci
Radno vrijeme: puno radno vrijeme
Mjesto rada: Općina Šodolovci, naselja: Ada, Palača, Silaš, Šodolovci, Petrova Slatina, Koprivna, Paulin Dvor.
Predviđena plaća: u visini minimalne plaće, sukladno odredbama Uredbe o visini minimalne plaće koju donosi Vlada Republike Hrvatske sa svim pravima propisanim Zakonom o radu.
Naknada za prijevoz: ne
Radno iskustvo: nije važno
Na Oglas se mogu ravnopravno prijaviti osobe oba spola sukladno čl. 13. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ br. 82/08 i 69/17).
Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom oglasu odnose se jednako na ženski i muški rod, bez obzira na to jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu. Osobni podaci kandidata obrađivat će se isključivo u svrhu provedbe oglasa sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka („Narodne novine“ br. 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Detalji u privitku ove obavijesti te na linku HZZ:

https://burzarada.hzz.hr/Posloprimac_RadnaMjesta.aspx

IZJAVA- PRIVOLA

PRIJAVA ZA ZAPOŠLJAVANJE

JAVNI OGLAS ZA ZAPOŠLJAVANJE- ZAŽELI II

 

Skip to content