JAVNI POZIV za iskaz interesa krajnjih korisnika za korištenjem usluga u sklopu projekta „Zaželi bolji život u Općini Šodolovci- faza II“

Na temelju Odluke o financiranju Ministarstva rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike ( KLASA: 984-01/23-01/29, URBROJ:524-07-02-01-01/3-24-32) od 28. ožujka 2024. godine, Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava kodni broj: SF.3.4.11.01.0181 od 22.travnja 2024. za provedbu projekta „Zaželi bolji život u Općini Šodolovci- faza II.“ Prijavljenog na Poziv na dostavu projektnih prijedloga  „Zaželi- prevencija institucionalizacije „ u okviru Europskog socijalnog fonda plus- Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021.- 2027. i članka 46. Statuta Općine Šodolovci ( Službeni glasnik Općine Šodolovci br. 02/21) Općinski načelnik Općine Šodolovci raspisuje

JAVNI POZIV 

za iskaz interesa krajnjih korisnika za korištenjem usluga u sklopu projekta „Zaželi bolji život u Općini Šodolovci- faza II“, 

kodnog broja: SF.3.4.11.01.0181

 Predmet ovog Javnog poziva je odabir krajnjih korisnika kojima će se u sklopu projekta „ Zaželi bolji život u Općini Šodolovci- faza II“ pružati usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu starijim osobama i punoljetnim osobama s invaliditetom.

Usluge potpore i podrške u svakodnevnom životu uključuju slijedeće:

  • Organiziranje prehrane ( pomoć u pripremi obroka, pomoć u nabavi hrane i dr.) i/ili
  • Obavljanje kućanskih poslova ( pranje posuđa, pospremanje stambenog prostora, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština i dr.)
  • Održavanje osobne higijene ( pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba i dr.) i/ili
  • Zadovoljenje drugih svakodnevnih potreba

Svaki korisnik će na mjesečnoj bazi dobiti paket kućanskih i osnovnih higijenskih potrepština.

Prihvatljivi Korisnici usluga su osobe s područja Općine Šodolovci, odnosno s prebivalištem na području Općine Šodolovci, a koje udovoljavaju kriterijima i uvjetima kako je navedeno u tekstu koji se nalazi u privitku objave.

0.-Javni-poziv_korisnici

Prijavni-obrazac-za-iskaz-interesa-Prilog-1

_Izjava o članovima zajedničkog kućanstva

LETAK

Skip to content