Izdvojeno Obavijesti 

Obavijest za prijavu štete od elementarne nepogode – Tuča

Župan Osječko-baranjske županije g. Ivan Anušić, zbog nepovoljnih vremenskih uvjeta olujnog vjetra praćenog tučom koje se dogodilo 07.07.2019. godine, donio je dana 18.07.2019. godine Rješenje o proglašenju prirodne nepogode kojim se proglašava stanje prirodne nepogode- tuča na području Općine Šodolovci za poljoprivrednu proizvodnju, povrtne kulture, dugogodišnje nasade, stambene i gospodarske objekte te pokretnu imovinu.

Temeljem naprijed navedenog pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu na području Općine Šodolovci da prijave nastalu štetu u roku od osam (8) dana od dana proglašenja prirodne nepogode odnosno zaključno sa 26.07.2019. godine do 15.00 sati.

Prijava se može izvršiti u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Rok za podnošenje šteta propisan je zakonom te se nakon toga prijave neće moći zaprimati.
Za prijavu štete potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjen Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Općine Šodolovci te na internetskim stranicama općine),
  • Presliku Lista A (Obrazac zahtjeva za potporu za 2019. godinu od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju). Za prijavu štete u poljoprivredi obvezni su podaci MIBPG, ARKOD oznaka površine i broj katastarske čestice. Štetu u poljoprivredi (za poljoprivredne i povrtlarske kulture te dugogodišnje nasade) mogu prijaviti samo oni poljoprivredni proizvođači koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika.
  • Preslika građevinske dozvole/Rješenja o izvedenom stanju za štete u graditeljstvu
  • Presliku osobne iskaznice prijavitelja,
  • Presliku žiro računa prijavitelja.

Nadalje želimo skrenuti pozornost svim eventualnim podnositeljima prijava šteta od naprijed navedene prirodne nepogode na odredbe članka 20. stavak 4. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda („Narodne novine“ broj 16/19) koje navode kako se sredstva pomoći za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica prirodnih nepogoda NEĆE dodjeljivati za:

  • štete na imovini koja je osigurana
  • štete nastale na nezakonito izgrađenim zgradama javne namjene, gospodarskim zgradama i stambenim zgradama za koje nije doneseno rješenje o izvedenom stanju prema posebnim propisima, osim kada je, prije nastanka prirodne nepogode, pokrenut postupak donošenja rješenja o izvedenom stanju, u kojem slučaju će sredstva pomoći biti dodijeljena tek kada oštećenik dostavi pravomoćno rješenje nadležnog tijela
  • štete u slučaju osigurljivih rizika na imovini koja nije osigurana ako je vrijednost oštećene imovine manja od 60 % vrijednosti imovine
  • štete na imovini koje su izazvane namjerno, iz krajnjeg nemara ili nisu bile poduzete propisane mjere zaštite od strane korisnika ili vlasnika imovine
  • neizravne štete.

OPĆINSKI NAČELNIK:
Dipl. ing. Mile Zlokapa

PRILOZI

Obrazac za prijavu štete od elementarne nepogode

Komentari

Skip to content