Obavijest o prikupljanju otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta

Općina Šodolovci i ove godine organizira prikupljanje otpada putem mobilnog reciklažnog dvorišta za mještane svih naselja.

Mobilna reciklažna dvorišta su pokretne jedinice koje služe odvojenom prikupljanju i skladištenju manjih količina posebnih vrsta otpada iz kućanstva.

U mobilno reciklažno dvorište u skladu sa terminima koji su objavljeni dolje niže, mogu se odložiti sljedeće vrste otpada:

 • Papirna i kartonska ambalaža
 • Papir i karton
 • Metalna ambalaža
 • Metali
 • Staklena ambalaža
 • Staklo
 • Plastična ambalaža
 • Plastika
 • Odjeća
 • Tekstil
 • Glomazni otpad

MOBILNO RECIKLAŽNO DVORIŠTE ZA 2022

Skip to content