Obavijest o održavanju poljoprivrednog zemljišta

Zakon o poljoprivrednom zemljištu (“Narodne novine” broj 20/18, 115/18, 98/19 i 57/22) propisuje da se poljoprivredno zemljište mora održavati pogodnim za poljoprivrednu proizvodnju.

Pod održavanjem poljoprivrednog zemljišta za poljoprivrednu proizvodnju smatra se sprječavanje njegove zakorovljenosti i obrastanje višegodišnjim raslinjem, kao i smanjenje njegove plodnosti.

Sukladno Zakonu o poljoprivrednom zemljištu, vlasnici i posjednici poljoprivrednog zemljišta dužni su poljoprivredno zemljište obrađivati primjenjujući potrebne agrotehničke mjere (minimalna razina obrade održavanja poljoprivrednog zemljišta, sprječavanje zakorovljenosti i obrastanja višegodišnjim raslinjem, suzbijanje biljnih bolesti i štetnika, postupanje s biljnim ostacima, održavanje organske tvari i humusa u tlu, održavanje povoljne strukture tla, gnojidba mineralnim i organskim gnojivima, odvodnja i navodnjavanje te zaštita od erozije) ne umanjujući njegovu vrijednost.

Također propisane su i mjere za uređivanje i održavanje poljoprivrednih rudina osobito održavanje živice i međa, održavanje poljskih putova, uređivanje i održavanje kanala, sprječavanje zasjenjivanja te sadnja  i održavanje vjetrobranskih pojasa.

 

Skip to content