NATJEČAJ ZA FINANCIRANJE PROJEKATA U 2022. GODINI PREMA PROGRAMU ZA FINANCIRANJE PROJEKATA LOKALNE INFRASTRUKTURE I RURALNOG RAZVOJA NA PODRUČJIMA NASELJENIM PRIPADNICIMA NACIONALNIH MANJINA

Ministarstvo poljoprivrede u 2022. godini financirati će projekte ruralnog razvoja na područjima jedinica lokalne samouprave koje ulaze u prve četiri skupine prema vrijednosti indeksa razvijenosti ( potpomognute skupine jedinica lokalne samouprave) i s udjelom više od 5% pripadnika nacionalnih manjina u ukupnom stanovništvu prema Popisu stanovništva iz 2011. godine.

CILJEVI PROJEKTA

Prijavitelj u prijavnom obrascu obvezno mora definirati početno stanje gospodarstva te planirane ciljeve projekta koje će ostvariti u okviru najmanje jedne od prihvatljivih aktivnosti iz ovog Natječaja, a koje se moraju odnositi na :

 1. Modernizaciju/ili unapređenje procesa rada i poslovanja i/ili
 2. Povećanje proizvodnog kapaciteta

Iznos ukupno zatraženih i odobrenih sredstava po korisniku je najviše 60.000,00 kn.

Maksimalno vrijeme provedbe projekata je 8 (osam) mjeseci od dana sklapanja Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava.

PRIHVATLJIVI PRIJAVITELJI

 • Prijavu na Natječaj može podnijeti Samoopskrbno poljoprivredno gospodarstvo (SOPG) i Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (OPG) upisano u Upisnik poljoprivrednika/ upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstva prije 1 .siječnja godine, ekonomske veličine od 500 do 4.999 eura standardnog ekonomskog rezultata (SO)

PRIHVATLJIVE AKTIVNOSTI

Prihvatljive aktivnosti/ troškovi za financiranje ovog Natječaja su:

 • Kupnja domaćih životinja, jednogodišnjeg i višegodišnjeg bilja, sjemena i sadnog materijala
 • Kupnja, građenje jednostavnih objekata i/ili opremanje zatvorenih/ zaštićenih prostora i objekata te ostalih gospodarskih objekata uključujući vanjsku i unutarnju infrastrukturu u sklopu poljoprivrednog gospodarstva u svrhu obavljanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade.
 • Podizanje novih i/ili restrukturiranje postojećih višegodišnjih nasada
 • Kupnja novih i rabljenih gospodarskih vozila, poljoprivredne mehanizacije, strojeva i opreme ( kupljeni traktori moraju zadovoljavati EU normu Stupanj I)
 • Uređenje i poboljšanje kvalitete poljoprivrednog zemljišta u svrhu poljoprivredne proizvodnje
 • Građenje i/ili opremanje objekata za prodaju i prezentaciju vlastitih poljoprivrednih proizvoda, uključujući troškove promidžbe vlastitih poljoprivrednih proizvoda
 • Stjecanje potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje i prerade
 • Operativno poslovanje poljoprivrednog gospodarstva

 

NAČIN I POSTUPAK PRIJAVE NA NATJEČAJ

Ovaj Natječaj objavljuje se na mrežnoj stranici Ministarstva poljoprivrede                                       ( https://poljoprivreda.gov.hr)

Na ovaj Natječaj jedan prijavitelj (SOPG/OPG) može prijaviti samo jedan projekt, donosno podnijeti samo jednu prijavu.

OBVEZNA DOKUMENTACIJA ZA PRIJAVU NA NATJEČAJ

Prijava na natječaj mora sadržavati obvezne obrasce te dokumentaciju navedenu u nastavku teksta.

 • Prijavni obrazac ( Obrazac 1)
 • Izjava o korištenim potporama male vrijednosti ( Obrazac 2)
 • Izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja istih troškova ( obrazac 3)

Uz navedene obrasce , prilikom podnošenja prijave prijavitelj prilaže i slijedeću dokumentaciju:

 • Potvrda o ekonomskoj veličini SOPG-a/OPG-a izdana od Ministarstva poljoprivrede, ne starija od datuma objave Natječaja
 • Preslika važeće osobne iskaznice nositelja SOPG-a/OPG-a
 • Potvrda iz porezne uprave da prijavitelj ima podmirene odnosno regulirane financijske obveze prema državnom proračunu Republike Hrvatske, ne starije od datuma objave Natječaja

PODNOŠENJE PRIJAVE NA NATJEČAJ

Obvezne obrasce i ostalu pripisanu dokumentaciju potrebo je poslati:

 • U jednom izvorniku u papirnatom obliku te
 • Na USB-u prijavni Obrazac 1 isključivo u excel formatu

Početak podnošenja prijava je moguć od 25.07.2022. godine.

Krajnji rok za prijavu na Natječaj je 26.08.2022. godine.

Sva pitanja u vezi s ovim Natječajem mogu se postaviti isključivo elektroničkim putem, slanjem upita na e-mail adresu prijavazaprogram@mps.hr

 

                                                                       MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE

Skip to content