Sjednice vijeća 

20. sjednica općinskog vijeća Općine Šodolovci

Predsjednik općinskog vijeća Općine Šodolovci saziva 20. sjednicu Općinskog vijeća za ponedjeljak, 14. studenoga 2016. godine u 19.00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, u Šodolovcima, Ive Andrića 3, za koju predlaže slijedeći dnevni red.

Sjednica općinskog vijeća 20 – poziv

Sjednica općinskog vijeća 20 – zapisnik

Komentari

Skip to content