Sjednice vijeća 

19. sjednica Općinskog vijeća Općine Šodolovci

Predsjednik općinskog vijeća Općine Šodolovci saziva 19. sjednicu općinskog vijeća za četvrtak, 15. rujna 2016. godine u 20.00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, u Šodolovcima, Ive Andrića 3, za koju je predložen slijedeći dnevni red:

 1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 18. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci,
 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvješća za izvršenje Proračuna za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine,
 3. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u kulturi na području općine Šodolovci za 2015. godinu,
 4. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa javnih potreba u sportu na području općine Šodolovci za 2015. godinu,
 5. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa socijalne skrbi općine Šodolovci za 2015. godinu,
 6. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture za 2015. godinu,
 7. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa održavanja komunalne infrastrukture za djelatnosti iz članka 22. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu u 2015. godini,
 8. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava šumskog doprinosa za 2015. godinu,
 9. Prijedlog Zaključka o prihvaćanju izvješća o ostvarenju Programa utroška sredstava naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru za 2015. godinu,
 10. Prijedlog Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela,
 11. Izvješće o radu općinskog načelnika za razdoblje od 01.01.2016. do 30.06.2016. godine,
 12. Razno

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

Tomislav Starčević, v.r.

Sjednica općinskog vijeća 19 – poziv

Sjednica općinskog vijeća 19 – zapisnik

Komentari

Skip to content