Vježba civilne zaštite

Općina Šodolovci je u suradnji s djelatnicima Područnog ureda civilne zaštite Osijek održala vježbu civilne zaštite s temom „ Olujno nevrijeme na području Općine Šodolovci“ na lokaciji Osnovne škole Tenja, Područna škola Silaš. Vježba se održala 13. travnja 2024.godine, a  obuhvaćala je  aktiviranje i usklađeno djelovanje svih sudionika sustava civilne zaštite za slučaj olujnog nevremena, zaštitu i spašavanje , te evakuaciju i zbrinjavanje djelatnika škole. Cilj vježbe je bio provjera mjera i rješenja iz planova civilne zaštite, uvježbavanje i podizanje razine osposobljenosti operativnih snaga sustava civilne zaštite, koordinacije svih sudionika sustava civilne zaštite, provjera dostatnosti kapaciteta  i sposobnosti operativnih snaga o mjerama koje je potrebno poduzeti u slučaju olujnog nevremena, te kako reagirati i savladati situacije opasne po život. U vježbi su osim djelatnika Područnog ureda za civilne zaštite Osijek sudjelovali i Županijski centar 112 Osijek, predstavnici Stožera civilne zaštite, pripadnici postrojbe civilne zaštite  opće namjene i povjerenik civilne zaštite Općine, pripadnici DVD- a Silaš, Javna vatrogasna postrojba Osijek, HGSS Stanica Osijek, djelatnici Policijske uprave Osječko-baranjske , II. Policijske postaje Osijek i Komunalno trgovačko društvo Šodolovci, te djelatnici i učenici Područne škole Silaš.

Skip to content