Natječaji i javni pozivi 

Obavijest o prodaji k.č.br. 364/258 u k.o. Palača, oranica

Agencija za poljoprivredno zemljište obavještava da je podneseni zahtjev za prodaju izravnom pogodbom poljoprivrednog zemljišta u vlasništvu Republike Hrvatske valjan. Zemljište je označeno kao k.č.br. 364/258 u k.o. Palača, oranica, površine 0,5618 ha, tržišna cijena iznosi 18.707,94 kn. Zahtjev za prodaju izravnom pogodbom mogu podnijeti i druge zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete iz članka 50. stavka 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu i u propisanom roku dostave dokaze Agenciji. Rok za dostavu zahtjeva je 15 dana računajući od prvog idućeg dana nakon objave ove Obavijesti na mrežnoj stranici Agencije za poljoprivredno…

Više
Skip to content