Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Šodolovci i Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Šodolovci

Objava lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Šodolovci:

Pravovaljana lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Šodolovci

Zbirna lista kandidata za izbor članova Vijeća srpske nacionalne manjine u Općini Šodolovci

Skip to content