Poziv na dostavu ponude nabave kombiniranog stroja za potrebe Općine Šodolovci, 18.9.2019.

1. Naručitelj:
Općina Šodolovci
Ive Andrića 3, Šodolovci
31215 Ernestinovo
62765405304

2. Predmet nabave:
Nabava radnog stroja-kombiniranog stroja za potrebe Općine Šodolovci

3. Evidencijski broj iz Plana nabave:
JDN 34/19

4. Vrsta postupka nabave:
Postupak jednostavne nabave koji se provodi slanjem poziva na dostavu ponude na adrese tri gospodarska subjekta sukladno odredbama članka 6. Pravilnika o jednostavnoj nabavi („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 10/18) Općine Šodolovci.

5. Procijenjena vrijednost nabave:
210.000,00 kuna (iznos bez PDV-a).

6. Tehničke specifikacije:
Tehničke specifikacije definirane su u Troškovniku koji se nalazi u privitku poziva.

7. Način izvršenja:
Sklapanje ugovora u pisanom obliku.

 

PRILOZI

POZIV na dostavu ponude

Obrazac 1- Ponudbeni list

TROŠKOVNIK

Obrazac 2- Izjava o nekažnjavanju

 

REZULTATI, 1. listopada 2019.

Zapisnik o pregledu i ocjeni ponuda

Odluka o odabiru

Komentari

Skip to content