Poziv kandidatima na intervju- projekt Zaželi

Temeljem Odluke o imenovanju Povjerenstva za provedbu oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme na projektu „Zaželi bolji život u općini Šodolovci- faza II , SF.3.4.11.01.0181“, KLASA: 112-07/24-01/01, URBROJ: 2158-36-02-24-2 od 11. lipnja 2024., a povodom Oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme KLASA: 112-07/24-01/01, URBROJ: 2158-36-02-24-01 od 14. lipnja 2024. godine, Povjerenstvo objavljuje:

POZIV na testiranje kandidata putem intervjua

Pozivaju se kandidati koji su zadovoljili formalne uvjete prijave na oglas za prijam u radni odnos na određeno vrijeme u okviru projekta „Zaželi bolji život u općini Šodolovci – Faza II, SF.3.4.11.01.0181“ sufinanciranog iz Europskog socijalnog fonda plus u financijskom razdoblju 2021. – 2027.“ , na poslovima pružanja potpore i podrške starijim osobama i osobama s invaliditetom, na testiranje putem intervjua. Osobe koje nisu podnijele pravovremenu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja za prijam u radni odnos ne smatraju se kandidatima prijavljenim na isti te su o tome obaviještene temeljem podataka koje su naznačile u prijavi na javni natječaj.
Testiranje kandidata putem intervjua održati će se u službenim prostorijama Općine Šodolovci, na adresi Ive Andrića 5, Šodolovci 25. lipnja 2024. godine (utorak) s početkom u 11:00 sati.
Opis poslova, podaci o plaći radnog mjesta objavljeni su istovremeno s objavom oglasa za prijam u radni odnos na određeno vrijeme 14. lipnja 2024. godine, na službenim web stranicama Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (www.hzz.hr) i Općine Šodolovci ( https://www.sodolovci.hr/ ). Za kandidata koji ne pristupi testiranju ili ne dođe u točno naznačeno vrijeme za početak testiranja, smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Tekst Poziva u privitku ove objave.

Poziv-kandidatkinjama-na-intervju

Skip to content