OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA SA PODRUČJA OPĆINE ŠODOLOVCI

Općina Šodolovci će vodeći računa o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva ove godine po prvi put dodjeljivati prigodne darove (božićnice) umirovljenicima sa područja općine.
Božićnica će se isplatiti u sljedećim iznosima:

  • u iznosu od 300,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini do 1.500,00 kuna,
  • u iznosu od 200,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini od 1.500,01 do 2.500,00 kuna,
  • u iznosu od 100,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini većoj od 2.500,01 kuna.

Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnove staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu za izračun visine božićnice u obzir se uzima ukupni iznos obje mirovine.
Potrebno je da svi umirovljenici podnesu Zahtjev u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci najkasnije do 18.12.2020. godine u uredovno radno vrijeme općine, od 07.00 do 15.00 sati.
Uz zahtjev obavezno je priložiti presliku osobne iskaznice, presliku tekućeg ili žiro računa te odrezak od zadnje mirovine odnosno obavijest o mirovinskim primanjima iz kojega će biti vidljiv iznos mirovine.
Za sve umirovljenike koji nisu u mogućnosti u navedenom razdoblju doći u Općinu Šodolovci podnijeti zahtjev službenice općine će prikupljati zahtjeve s popratnom dokumentacijom u naseljima općine i to prema sljedećim terminima:

  • ADA – 10.12.2020. od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama društvenog doma,
  • PALAČA- 11.12.2020. od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama društvenog doma,
  • PAULIN DVOR – 16.12.2020. od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama društvenog doma.
  • SILAŠ – 17.12.2020. od 10.00 do 12.00 sati u prostorijama društvenog doma.

Isplata božićnica prema zaprimljenim zahtjevima će se vršiti od 21.12.2020. do 31.12.2020. godine.

Skip to content