Izdvojeno Obavijesti 

Obavijest umirovljenicima o isplati božićnice

Općina Šodolovci će vodeći računa o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva i ove godine dodjeljivati novčani dodatak uz mirovinu (božićnica) povodom blagdana umirovljenicima s područja Općine. Božićnica će se isplatiti u sljedećim iznosima:
-u iznosu od 60,00 eura za umirovljenike s mirovinom u visini do 200,00 eura
-u iznosu od 40,00 eura za umirovljenike s mirovinom u visini od 200,01 euro do 330,00 eura
-u iznosu od 30,00 eura za umirovljenike s mirovinom u visini većoj od 330,01 eura.
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnove staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu za izračun visine božićnice u obzir se uzima ukupni iznos obje mirovine. Potrebno je da svi umirovljenici podnesu Zahtjev u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci od 27.11.2023. do 8.12.2023. godine u uredovno radno vrijeme općine, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati. Uz zahtjev obavezno je priložiti presliku osobne iskaznice, presliku tekućeg ili žiroračuna ( potvrda o IBAN broju, instrukcija za plaćanje iz banke i slična dokumentacija) te odrezak od zadnje mirovine odnosno obavijest o mirovinskim primanjima iz kojih će biti vidljiv iznos mirovine. Isplata božićnica prema zaprimljenim zahtjevima će se vršiti od 18.12.2023. do 22.12.2023. godine.
Zahtjevi koji budu izvan roka neće se uzimati u obzir niti će se po njima vršiti isplata.

OBAVIJEST

ZAHTJEV isplata božićnice UMIROVLJENICI

Skip to content