OBAVIJEST O USLUZI DOSTAVE LIJEKOVA I PLAĆANJA RAČUNA

Usluga dostave lijekova i plaćanje računa vršiti će se ponedjeljkom i srijedom, te je potrebno naručiti se najmanje dan ranije.

 

Kontakt telefon: 031/270-894

Uslugu imaju pravo koristiti osobe starije od 65 godina, a isključivo žive same i nemaju vlastiti automobil.

 

*napomena: u sklopu usluga nije moguće koristiti prijevoz kombi vozilom

 

Pružanje navedenih usluga je u organizaciji upravnog odjela Općine Šodolovci.

 

                                                               OPĆINA ŠODOLOVCI

Skip to content