OBAVIJEST O PROGLAŠENJU PRIRODNE NEPOGODE – SUŠA

Župan Osječko-baranjske županije g. Ivan Anušić, zbog djelovanja nepovoljnih vremenskih uvjeta, dugotrajnog izostanka padalina i visoke temperature u razdoblju od 1.6.2022. do 5.9.2022. godine,  donio je dana 5.9.2022. godine Rješenje o proglašenju prirodne nepogode kojim se proglašava stanje prirodne nepogode – suša na području Osječko-baranjske županije za štete nastale na sljedećoj imovini: višegodišnjim nasadima, šumi, ribi i poljoprivrednoj proizvodnji – prirod.

Temeljem naprijed navedenog pozivaju se oštećene fizičke i pravne osobe koje su pretrpjele štetu na poljoprivrednim kulturama uzrokovanu sušom, na području Općine Šodolovci da prijave nastalu štetu u roku od osam (8) dana od dana proglašenja prirodne nepogode odnosno zaključno sa 13.9.2022. godine do 15.00 sati.

Prijava se može izvršiti u prostorijama Općine Šodolovci na adresi Ive Andrića 3, Šodolovci svakog radnog dana u vremenu od 07.00 do 15.00 sati.

Rok za podnošenje prijave štete propisan je zakonom te se nakon toga prijave neće moći zaprimati.

Za prijavu štete potrebno je dostaviti sljedeću dokumentaciju:

  • Ispunjen Obrazac PN (Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Općine Šodolovci te na internetskim stranicama općine),
  • Suglasnost/Privolu za korištenje osobnih podataka (Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Općine Šodolovci te na internetskim stranicama općine),
  • Obrazac zahtjeva za potporu za 2022. godinu (list A i list B), izdan od Agencije za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju. Za prijavu štete u poljoprivredi obvezni su podaci MIBPG, ARKOD oznaka površine i broj katastarske čestice,
  • Presliku osobne iskaznice prijavitelja,
  • Presliku žiro računa prijavitelja,
  • Izjavu o osiguranju kulture (Obrazac je moguće preuzeti u prostorijama Općine Šodolovci te na internetskim stranicama općine),
  • Po potrebi i dodatnu dokumentaciju.

 

 

                                                                                                                                   Pročelnica:

                                                                                                                         Jovana Avrić, mag. iur.

 

PRILOZI

OBRAZAC prijava štete PN

IZJAVA o osiguranju kulture

IZJAVA za korištenje osobnih podataka

Skip to content