Komunalna djelatnost 

Nabava kanti i kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada

Tijekom prošlog tjedna mještanima naselja na području Općine Šodolovci podijeljene su kante za odvojeno sakupljanje plastike (žute kante).

Kante su nabavljene na temelju provedenog natječaja na kome je izabrana ponuda tvrtke Gradatin d.o.o. kao najpovoljnija i to u ukupnoj vrijednosti od 126.787,50 kuna.

Sufinanciranje nabave komunalne opreme (kante i kontejneri) osigurano je iz sredstava kapitalnih pomoći općinama i gradovima za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i ujednačavanja komunalnog standarda za 2017. godinu Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja. Odlukom Ministarstva kao pomoć za navedenu namjenu odobren je iznos od 80.000,00 kuna.

Istim natječajem nabavljeni su i kontejneri za odvojeno prikupljanje plastike, papira i stakla te će u narednom periodu u svakom naselju biti postavljeni zeleni otoci s istima.

Komentari

Skip to content