Izdvojeno Obavijesti 

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora redovitim studentima sa područja Općine Šodolovci u 2024. godini

Općina Šodolovci osigurala je Proračunom za 2024. godinu sredstva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora redovitim studentima sa područja Općine. Pravo na jednokratnu potporu imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:
– državljanstvo RH,
– redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje),
– koji nemaju odobreni kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od drugog subjekta,
– koji imaju prebivalište na području općine Šodolovci.
Zahtjev za dodjelu jednokratnih potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 19.3.2024. godine (do 15.00 sati), bez obzira na način podnošenja. Obrazac zahtjeva može se preuzeti u Općini Šodolovci, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili na web stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr.

Studenti koji se prijavljuju dužni su uz zahtjev priložiti:
– presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu; dokaz da imaju prebivalište na području općine Šodolovci),
– potvrdu sa fakulteta o redovno upisanoj godini studija i da prvi put pohađa tekuću akademsku godinu,
– preslika indeksa/ispis sa studomata,
– izjavu da nisu korisnici stipendije, kreditiranja ili neke druge potpore od strane nekog drugog subjekta,
– presliku žiro ili tekućeg računa.

Zahtjevi uz popratnu dokumentaciju, podnose se na adresu Općina Šodolovci, Ive Andrića 5, Šodolovci, 31200 Osijek ili elektroničkim putem na e-mail adresu: procelnik@sodolovci.hr.
Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji ne stignu u propisanom roku neće se razmatrati.

OBAVIJEST JAVNI POZIV

IZJAVA studenti

ZAHTJEV studenti

Skip to content