Izdvojeno Obrazovanje 

JAVNI POZIV redovnim studentima Općine Šodolovci za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratnih potpora za 2021. godinu

Općina Šodolovci odobravat će jednokratne novčane potpore redovnim studentima u 2021. godini.

Pravo na jednokratnu potporu imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete:

  • državljanstvo RH,
  • redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje),
  • koji nemaju odobreni kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od drugog subjekta,
  • koji imaju prebivalište na području općine Šodolovci.

 

Zahtjev za dodjelu jednokratnih potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 25. 02.2021. godine (do 15.00 sati), bez obzira na način podnošenja.

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u općini Šodolovci, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili na web stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr .

Studenti koji se prijavljuju dužni su uz zahtjev priložiti:

  • presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu; dokaz da imaju prebivalište na području općine Šodolovci),
  • potvrdu sa fakulteta o redovno upisanoj godini studija i da prvi put pohađa tekuću akademsku godinu,
  • preslika indeksa,
  • izjavu da nisu korisnici stipendije, kreditiranja ili neke druge potpore od strane nekog drugog subjekta
  • presliku žiro ili tekućeg računa.

Zahtjevi se podnose na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31215 Ernestinovo.

Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji ne stignu u propisanom roku neće se razmatrati.

 

PRILOZI

IZJAVA studenti

ZAHTJEV studenti

Skip to content