Izdvojeno Obrazovanje 

Javni poziv redovnim studentima Općine Šodolovci za podnošenje zahtjeva za odobravanje jednokratnih potpora za 2019. godinu

I. Općina Šodolovci odobravati će jednokratne potpore redovnim studentima u 2019. godini

 

II. Pravo na jednokratnu potporu imaju redovni studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

  • državljanstvo RH,
  • redovni studenti – prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje),
  • koji nemaju odobreni kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od drugog subjekta,
  • koji imaju prebivalište na području općine Šodolovci

 

III. Zahtjev za dodjelu jednokratnih potpora s potrebnom dokumentacijom podnosi se u roku 15 dana od dana objave javnog poziva, odnosno zaključno s danom 15.03.2019. godine (do 15:00 sati).

Obrazac zahtjeva može se preuzeti u općini Šodolovci, svakim radnim danom u redovno radno vrijeme ili na web stranici općine Šodolovci www.sodolovci.hr

 

IV. Studenti koji se prijavljuju dužni su uz zahtjev priložiti:

  • presliku osobne iskaznice (dokaz o državljanstvu; dokaz da imaju prebivalište na području općine Šodolovci),
  • potvrdu sa fakulteta o redovno upisanoj godini studija i da prvi put pohađa tekuću akademsku godinu,
  • preslika indeksa,
  • izjavu da nisu korisnici stipendije, kreditiranja ili neke druge potpore od strane nekog drugog subjekta
  • presliku žiro ili tekućeg računa

V. Nepotpuni zahtjevi kao i zahtjevi koji ne stignu u propisanom roku neće se razmatrati

 

VI. Zahtjevi se podnose na adresu općine Šodolovci, Ive Andrića 3, Šodolovci, 31216 Antunovac

 

OPĆINSKI NAČELNIK

dipl. ing. Mile Zlokapa

PRILOZI

ZAHTJEV studenti

IZJAVA studenti

Komentari

Skip to content