Sjednice vijeća 

22. sjednica općinskog vijeća Općine Šodolovci

Predsjednik općinskog vijeća Općine Šodolovci za utorak, 24. siječnja 2017. godine u 19.00 sati u prostorijama Općine Šodolovci, u
Šodolovcima, Ive Andrića 3, saziva sjednicu za koju predlaže slijedeći dnevni red:

  1. Razmatranje i usvajanje zapisnika sa 21. sjednice općinskog vijeća općine Šodolovci
  2. Odluka o Aneksu Ugovora o koncesiji za sakupljanje, odvoz i odlaganje komunalnog otpada s područja Općine Šodolovci
  3. Izvješće općinskog načelnika o radu za razdoblje od 01.07.2016. do 31.12.2016. godine
  4. Odluka o financiranju političkih stranaka i nezavisnih vijećnika s kandidacijskih lista grupe građana Općine Šodolovci Općine Šodolovci za 2017. godinu
  5. Odluka o osnivanju Stožera civilne zaštite
  6. Razno

Sjednica općinskog vijeća 22 – poziv

Sjednica općinskog vijeća 22 – zapisnik

Komentari

Skip to content