OBAVIJEST o savjetovanju vezano za novi način isplate poticaja poljoprivrednicima

OBAVIJEST o savjetovanju vezano za novi način isplate poticaja poljoprivrednicima Djelatnici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede održati će savjetovanje vezano za novi način isplate poticaja poljoprivrednicima. Dan: Četvrtak, 23.3.2023. g Vrijeme: 09:00 sati Mjesto: naselje Silaš Adresa: Borisa Kidriča 1A – Društveni dom   PRILOZI OBAVIJEST-o savjetovanju vezano za novi način isplate poticaja poljoprivrednicima

Više

Javni poziv

Na temelju članka 123. – 133. Zakona o cestama (“Narodne novine” broj 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 92/14, 110/19 i 144/21), te članka 73. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se JAVNI POZIV Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojem je izvedena S-1-Borisa Kidriča (dio), S-2 Đorđa Dragosavljevića, S-3 Ilije Smiljanica, S-4 Nova, S-5 Petra Vukše, S-6 Proleterska, S-7 Prvog maja, S-8 Slavonska, S-9 Srednja u naselju SILAŠ u k.o. PALAČA, o započinjanju…

Više

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora redovitim studentima sa područja Općine Šodolovci u 2023. godini

JAVNI POZIV za podnošenje Zahtjev za dodjelu jednokratnih novčanih potpora redovitim studentima sa područja Općine Šodolovci u 2023. godini   I Općina Šodolovci osigurala je Proračunom za 2023. godinu sredstva za dodjelu jednokratnih novčanih potpora redovitim studentima sa područja općine. II Pravo na jednokratnu potporu imaju redovni studenti koji ispunjavaju sljedeće uvjete: – državljanstvo RH, – redovni studenti-prva godina, redovni studenti koji su upisali višu akademsku godinu u odnosu na prošlu godinu (od druge godine studiranja pa nadalje), – koji nemaju odobreni kredit, stipendiju ili jednokratnu potporu od drugog subjekta,…

Više

Natječaj za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šodolovci

Na temelju članka 6. stavak 1. Zakona o zakupu i prodaji poslovnog prostora („Narodne novine“ broj 125/11, 64/15 i 112/18) i članka 3. Odluke o davanju u zakup i kupoprodaji poslovnih prostora u vlasništvu Općine Šodolovci („službeni glasnik općine Šodolovci“ broj 6/19) Općinski načelnik Općine Šodolovci dana 02. veljače 2023. godine donosi ODLUKU o raspisivanju natječaja za davanje u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Šodolovci   Članak 1. Predmet davanja u zakup je sljedeći poslovni prostor: Poslovni prostor u naselju Šodolovci, Trg Slobode 7, lokal broj 2, površine 25…

Više

Javni natječaj za financiranje programa i projekata udruga i ostalih organizacija civilnog društva od interesa za opće dobro iz Proračuna Općine Šodolovci za 2023. godinu

Raspisuje se natječaj za financiranje programa i projekata udruga građana i organizacija civilnog društva od interesa za Općinu Šodolovci, koji se financira iz sredstava Proračuna Općine Šodolovci za 2023.godinu. Rok za podnošenje prijava traje od 02. veljače 2023. godine do zaključno 03. ožujka  2023.godine Prijave na natječaj zainteresirane udruge moraju dostaviti u Općinu Šodolovci najkasnije 03. ožujka 2023. godine do 15:00 sati, bez obzira na način dostave. Prijave poslane poštom također moraju biti dostavljene u Općinu Šodolovci najkasnije do 03. ožujka 2023.do 15:00 sati.   PRILOZI Godišnji plan raspisivanja javnih…

Više

Obavijest – sustavna deratizacija

Obavještavamo Vas da će djelatnici Sanitacije Osijek d.d. provoditi sustavnu deratizaciju na području Općine Šodolovci u vremenu od 30.01.2023. – 02.02.2023. godine. Tretman će obavljati preparatom Bromadialon – 0,005% aktivne tvari.   PRILOZI Obavijest  

Više

RASPORED PRUŽANJA PRAVNE POMOĆI U OPĆINAMA KOJE SU U SASTAVU ZAJEDNIČKOG VIJEĆA OPĆINA

ODBOR ZA LJUDSKA PRAVA ZVO-a / ОДБОР ЗА ЛЈУДСКА ПРАВА ЗВО-a   RBR. OPĆINA DAN DATUM VRIJEME Рбр. Општина Дан Датум Време 1. ŠODOLOVCI SRIJEDA 1.3.2023.g. 09-12 H 1. Шодоловци Среда 1.3.2023. g 09-12 Ч 2. ŠODOLOVCI SRIJEDA 12.4.2023.g. 09-12 H 2. Шодоловци Среда 12.4.2023. g 09-12 Ч   PRILOZI PRUŽANJE PRAVNE POMOĆI ZVO  

Više

Obavijest o promjeni termina odvoza otpada

STRUNJE-TRADE d.o.o. obavještava mještane Općine Šodolovci o promjeni termina odvoza miješanog komunalnog otpada (zeleni spremnik), odvoza papira/plastike (zeleno-narančasti) i plastike (žuti spremnik). Papir/plastika (zeleno-narančasti spremnik) i plastika (žuti spremnik) – odvoz PRVI ČETVRTAK u mjesecu Miješani komunalni otpad (zeleni spremnik) – odvoz SVAKE SRIJEDE   Novi raspored odvoza vrijedi od VELJAČE 2023. godine   PRILOZI STRUNJE-promjena termina odvoza otpada

Više

Obavijest o prikupljanju i odvozu glomaznog otpada

Usluga prikupljanja i odvoza glomaznog otpada na području Općine Šodolovci izvršiti će se u PETAK 24.3.2023.g. Molimo da otpad bude spreman za odvoz u 07:00 sati ujutro (ispred kuće korisnika). U glomazni otpad NE SPADA: građevinski otpad, salonit ploče, otpadna ulja, kiseline, lakovi, razrjeđivači i pripadajuća ambalaža, ambalaža od pesticida, karoserije automobila, gume, električni i elektronski otpad i slično.   PRILOZI glomazni otpad 2023.g

Više
Skip to content