Izdvojeno Kultura i religija 

Proslava Zavjetnog dana u Koprivni

 U srednjovekovnoj svetinji hrama Rođenja Presvete Bogorodice u Koprivni, 19. juna 2017. godine, na Zavetni dan sela, prepodobnog Visariona i prepodobnog Ilariona Novog,  sabrao se verni narod na večernjem bogosluženju da prikloni svoje glave Gospodu i ispuni zavet. U radosti ovog velikog  praznika, i ove godine, proslavismo zavetni dan u ovoj maloj hrišćanskoj zajednici. Sa početkom u 17,00 časova na večernjem bogosluženju, verni narod, sabran na molitvenom jedinstvu  pod okriljem Presvete Bogomajke, prineo je svoje molitve Trojednom Bogu, da istrajemo na putu Božjem, da živimo onako kao što su naši…

Više
eko-flor mull trans Komunalna djelatnost 

Obavijest korisnicima usluga MULL TRANS d.o.o.

Tvrka MULL TRANS d.o.o. sklopila je ugovor s Hrvatskom poštom d.d. o prodaji tipskih doplatnih crni hvreća s logotipom MULL TRANS d.o.o., a za dodatne količine miješanog komunalnog otpada. Tipska doplatna crna vreća namijenjena je korisnicima usluga MULL TRANS d.o.o., kojima količina miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada povremeno premašuje zapreminu spremnika, te su oni dužni svaku dodatnu količinu miješanog komunalnog otpada odložiti u tipsku doplatnu vreću s logotipom MULL TRANS d.o.o. Maloprodajna cijena tipske doplatne vreće je 12,00 kn, te se kroz istu podmiruje naknada za skupljanje, odvoz i zbrinjavanje…

Više
Izdvojeno Proračun i financije 

Objašnjenje plana proračuna za 2017. godinu

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave je akt kojim se procjenjuju prihodi i primici te utvrđuju rashodi i izdaci iste za jednu godinu, u skladu sa zakonom i odlukom donesenom na temelju zakona. Metodologija izrade proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona, ponajprije Pravilnikom o proračunskim klasifikacijama i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu. Proračun Općine Šodolovci za 2017. godinu sastoji se od općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa. Opći dio Proračuna čini…

Više
Izbori 

Mile Zlokapa osvojio novi mandat

Na lokalnim izborima u Republici Hrvatskoj u Općini Šodolovci sve je poznato nakon prvog kruga – Mile Zlokapa (SDSS) osvojio je novi mandat. Od ukupno 1.380 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 700 birača a dosadašnji načelnik je od toga ukupno dobio 494 glasa, odnosno visokih 70,75%. Za zamjenika općinskog načelnika izabran je Dragan Zorić (SDSS). Rezultati lokalnih izbora 2017. za općinskog načelnika

Više