Stanovništvo

 Stanovništvo

Prema popisu stanovništva iz 2011., općina Šodolovci ima 1.653 stanovnika, od čega je 779 (47,2%) muškaraca i 874 (52,8 %) žene. U odnosu na 2001., broj stanovnika manji je za 302. Najveći broj stanovništva, njih 476, smješteno je na području naselja Silaš, naselje Šodolovci broji 338 stanovnika, naselje Palača 241 stanovnika, naselje Petrova Slatina 209 stanovnika, naselje Ada 200, naselje Koprivna 113 te naselje Paulin Dvor 76 stanovnika.

Prosječna starost stanovnika općine Šodolovci je 46,5 godina (44,1 godinu muškarci i 48,6 godina žene) i značajno je viša od prosječne starosti stanovnika Osječko-baranjske županije koja iznosi 41,2 godine. U odnosu na popis iz 2001., prosječna je starost porasla za 2,8 godina (1,8 godina muškarci i 3,8 godina žene).

Radno sposobnog stanovništva u dobi od 15 do 64 godine ukupno je 1.079 (62,27%), od čega 546 muškaraca i 533 žene. Gustoća naseljenosti u općini Šodolovci je 23 stanovnika na km2. Negativan prirodni prirast stanovništva vidljiv je u Republici Hrvatskoj i Osječko-baranjskoj županiji, ali i u općini Šodolovci, a vitalni indeks (živorođeni na sto umrlih) za područje općine Šodolovci znatno je niži od vrijednosti za Republiku Hrvatsku i Osječko-baranjsku županiju.

Na području općine Šodolovci nalazi se 618 kućanstava. U razdoblju od 2001. do 2011. broj kućanstava smanjen je sa 684 na 618, odnosno za 9,7%, a zbog smanjenja broja stanovnika smanjen je i prosječan broj članova kućanstava s 2,86 iz 2001. na 2,67 iz 2011. U promatranom razdoblju na području Osječko-baranjske županije broj kućanstava smanjen je za 3%, dok je na području Republike Hrvatske došlo do povećanja broja kućanstava za 3%.

Srbi čine 82,58% stanovništva općine Šodolovci, Hrvati 15%, Mađari 0,42%, Crnogorci 0,36%, Slovenci 0,18%, Nijemci 0,12%, Rusini i Talijani po 0,06%, ostalih stanovnika i onih koje su se izjasnili u smislu vjerske pripadnosti je 0,12%. Ateista i stanovnika koji nisu vjernici je 0,06%, a onih koji se nisu izjasnili 0,91%. Najveći broj stanovnika općine Šodolovci, njih 1.345 (81,37%) su pravoslavci. Katolici čine 14,76% stanovnika, protestanti 0,30%, ostalih kršćana i muslimana je po 0,12%, agnostika 0,06%, ateista i osoba koje nisu vjernici 1,75%, onih koje se nisu izjasnili 1,45%, a nepoznato je 0,06%.

Skip to content