Lovačko društvo “Orao”, Silaš

 

Članovi lovačkog društva Orao, Silaš

Lovačko društvo Orao Silaš osnovano je 1932. godine, a prvi osnivači bili su Vaso Vukosavljević, Marko Lazić, Ilija Lazić, Todor Damjanić i Miloš Čolaković. U to vrijeme društvo je bilo u sklopu LD Laslovo, Ada i Palača. U tom sastavu bilo je do 1953. godine kada se osamostalilo. Od 1953. do 1991. godine brojalo je 55 članova  i bili su lovna jedinica pri Lovačkom društvu Osijek.

Stara fotografija lovačkog društva Orao iz Silaša

Ponovno se aktivira 1999- godine i postaje članom Hrvatskog lovačkog saveza te broji 15 članova.

Sada Društvo broji 27 članova i gospodari sa 1385 ha lovne površine.

Osnovni cilj društva je zaštita prirode i očuvanje okoliša te uzgoj, prihrana i prehrana divljači te odstrel divljači prema lovno-gospodarskoj osnovi. Lovna sezona traje od 01.10. do 31.01. sljedeće kalendarske godine. U tom periodu lovi se sitna divljač (zec, fazan, patka, guska) i predatori.

Lov na plemenitu divljač (srnjak, srna i divlja svinja) lovi se po posebnom odobrenju sa visoke čeke samo sa karabinom.

Lov u lovačkom društvu Orao iz Silaša

Prihrana i prehrana divljači vrši se u zimskom periodu kada napada snijeg- iznosi se kukuruz u klipu, ječam i pšenica, za redovnu prihranu. Sol u solišta iznosi se od 1-7 mjeseca, svaki mjesec jer u prirodi nema dovoljno soli potrebnih organizmu. Voda se nosi u pojilišta samo u ljetnom periodu i to u cisterni te se istresa u pojilišta i kaljužišta.

Društvo posjeduje lovačku kuću u kojoj se odvijaju sva događanja vezana za lov. Pored lovačke kuće posjeduje i pomoćne objekte (čardak za kukuruz u klipu i šupu za odlaganje sitnog inventara i ogrjeva).

 

Prostor oko lovačke kuće redovno se održava čistim te se kosi trava 3-5- puta godišnje čime se mogu zaraditi bodovi za redovan lov.

Društvo također posjeduje i 1 ha obradive zemlje i u zakupu ima 3 ha na  kojoj se uzgaja hrana za prehranu i prihranu divljači u zimskom periodu.

Svaki član lovačkog društva mora posjedovati fazansko i srneće hranilište (po tri člana na jedno hranilište) i visoku čeku (po 3 člana na jednu čeku) te solišta i pojilišta (također po tri člana).

Svaki lovac dužan je odraditi radne akcije i zaraditi bodove da bi mogao ići u redovan lov i na čekanje plemenite divljači.

Lovačko društvo Orao, Silaš - trofeji

Članovi su sami izgradili gater za divlje svinje u kojem se trenutno nalaze 2 vepra, 2 krmače i dvoje prasaca. U izgradnju gatera utrošeno je 50.000,00 kn

Društvo održava dobre odnose sa lovačkim društvima iz Bobote, Trpinje, Borova i Negoslavaca.

Svake godine članovi društva učestvuju na sajmu lova i ribolova na Pampasu i takmiče se u kuhanju čobanca te isto tako i na sajmu vina u Tvrđi gdje se takmiče u kuhanju čobanca ili graha.

Krštenje novog člana lovačkog društva Orao iz Silaša

Osim tih redovnih aktivnosti društvo aktivno radi na pomlađivanju novim članovima, ali na žalost slab je odaziv za polaganje lovačkog ispita.

Osim prihoda od  članarine društvo je financirano iz proračuna općine Šodolovci bez čega bi sve ove aktivnosti bile u daleko manjem obimu.

 

Zastava lovačkog društva Orao iz SilašaPredsjednik: Pilip Dragičević
Tajnik: Aleksandar Čolaković
Lovnik: Slobodan Bačko
Lovočuvari: Dragičević Željko i Manojlović Ratko
Adresa: Silaš, B. Kidriča 1
IBAN: HR05 2500 0091 1020 6062 0
Kontakt tel. (predsjednik): 095/515-0980
Skip to content