Izdvojeno 

OBAVIJEST UMIROVLJENICIMA SA PODRUČJA OPĆINE ŠODOLOVCI O ISPLATI BOŽIĆNICE

Općina Šodolovci će vodeći računa o socijalno najugroženijoj skupini stanovništva i ove godine dodjeljivati novčani dodatak uz mirovinu povodom blagdana (božićnica) umirovljenicima sa područja općine.
Božićnica će se isplatiti u sljedećim iznosima:
– u iznosu od 300,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini do 1.500,00 kuna,
– u iznosu od 200,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini od 1.500,01 do 2.500,00 kuna,
– u iznosu od 100,00 kuna za umirovljenike s mirovinom u visini većoj od 2.500,01 kuna.
Umirovljenicima koji primaju mirovinu s osnove staža u Republici Hrvatskoj i mirovinskog staža u inozemstvu za izračun visine božićnice u obzir se uzima ukupni iznos obje mirovine.
Potrebno je da svi umirovljenici podnesu Zahtjev u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Šodolovci najkasnije do 17.12.2021. godine u uredovno radno vrijeme općine, svakim radnim danom od 07.00 do 15.00 sati.
Uz zahtjev obavezno je priložiti presliku osobne iskaznice, presliku tekućeg ili žiro računa te odrezak od zadnje mirovine odnosno obavijest o mirovinskim primanjima iz kojega će biti vidljiv iznos mirovine.
Isplata božićnica prema zaprimljenim zahtjevima će se vršiti od 20.12.2021. do 31.12.2021. godine.
Zahtjevi koji budu zaprimljeni izvan roka neće se uzimati u obzir niti će se po njima vršiti isplata.

 

PRILOZI

ZAHTJEV isplata božićnice UMIROVLJENICI

Skip to content