Općinski načelnik

Izvršno tijelo je općinski načelnik i on zastupa jedinicu lokalne samouprave. Općinski načelnik priprema prijedloge općih akata te izvršava ili osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća, usmjerava i nadzire djelovanje upravnih tijela te upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu jedinice lokalne samouprave, kao i njezinim prihodima i rashodima.

Mile Zlokapa, načelnik Općine ŠodolovciMILE ZLOKAPA (SDSS), dipl. ing.
Datum i mjesto rođenja: 19.09.1958., Vinkovci
Funkciju načelnika obavlja profesionalno
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 091/600-3706
e-mail: nacelnik@sodolovci.hr

 

Zamjenik općinskog načelnika

Dragan Zorić
10.06.1983.
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 099/200-0656
e-mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr
Dužnost zamjenika Općinskog načelnika obnaša profesionalno.

 

Zamjenik općinskog načelnika iz redova pripadnika hrvatskog naroda

Stjepan Ivić (HDZ)
15.09.1965.
Telefon: 031/296-082
Mobitel: 091/6047217
e-mail: opcina-sodolovci@os.t-com.hr
Dužnost zamjenika Općinskog načelnika obnaša profesionalno.